BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Jerzy
Tytuł
Strategie z perspektywy sieci - nowy nurt w rozwoju zarządzania strategicznego
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 6, s. 8-11, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Sieci przedsiębiorstw, Przegląd literatury
Strategic management, Enterprise networks, Literature review
Abstrakt
W artykule przedstawiono dotychczasowe ujęcia zarządzania strategicznego. Na tym tle zaprezentowano podejście do strategii z perspektywy sieci. Zdefiniowano założenia tego podejścia oraz podano aktualną w tym nowym podejściu definicję strategii.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ANSOFF H.I., (1965), Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion, New York, McGraw Hill.
 2. ALLAIRE Y., FIRSIROTU M.E., (2000), Myślenie strategiczne, PWN, Warszawa.
 3. CHAMBERLIN E.H., (1933), Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge.
 4. CZAKON W., (2005), Sieci międzyorganizacyjne w strategii konkurencji, [w:] Management Forum, [red.] A. STABRYŁA, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 32-40.
 5. DYER J., SINGH, (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", vol. 24, nr 4.
 6. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, (1987), Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
 7. GLIŃSKI B., KUC R.B., FOŁTYN M., (2000), Menedżeryzm. Strategia. Zarządzanie, KeyText, Warszawa.
 8. KOŹMINSKI A.K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 9. LEARNED E.P., CHRISTENSEN C.R., ANDREWS KR, GUTH W.D., (1965), Business Policy: Text and Cases, Homewood, Irwin.
 10. MATCHE J.CH., (1987), Politigue generale de l'enterprise. Analyse et management strategique, Economica, Paris.
 11. MCKIERNAN P., (1992), Strategies for Growth. Maturity, Recovery and Internalization, Routledge, London and New York.
 12. MCKIERNAN P., (1997), Strategy Past; Strategy Future, "Long Range Planning", nr 30 (5).
 13. MINTZBERG H., (1994), The Rise and Fall of Strategic Planning. Reconceiving Roles for Planning, Plans and Planners, The Free Press, New York.
 14. MINTZBERG H., AHLSTRAND B., LAMPEL J., (1998), Strategy Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, Prentice Hall, London, [za:] J. ROKITA, (2003), Organizacja ucząca się, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 15. OBŁÓJ K., (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 16. PENROSE E., (1959), The Theory of Growth of the Firm, Blackwell, Oxford.
 17. PERECHUDA K., (2005), Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 18. PRAHALAD C.K., RAMASWAMY V., (2003), The New Frontier Experience Innovation, "MIT Sloan Management Review", lato, vol. 44, nr 4, s. 12-19.
 19. ROKITA J., (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 20. SCHUMPETER J., (1954), Economic Doctrine and Method, G. Allen & Unwin, London.
 21. SCHUMPETER J., (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa.
 22. SCHUMPETER J., (2005), Development, "Journal of Economic Literature", vol. XLIII, marzec, s. 108-120 (artykuł odnaleziony w 1993 r. przez H.U. Eslingera).
 23. STABRYŁA A., (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 24. TEECE D.J., PISANO G., SHUEN A., (2000), Dynamic Capabilities and Strategic Management, [w: ] The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities, (2000), (red.) G. DOSI, R.R. NELSON, S.G. WINTER, Oxford University Press.
 25. The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, (1994), (red.) G.M. HUDSON, W.J. SAMUELS, M.R. TOOL, t. II, Brookfield, Aldershot, Hants, [w:] GRUSZECKI T., (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu