BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicki Andrzej P.
Tytuł
Początki społeczeństwa informacyjnego jako wyzwanie dla polskiej przestrzeni XXI w.
Beginnings of Information Society as a Challenge for Polish Space in the 21st Century
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 7-25, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Cywilizacja informacyjna, Społeczeństwo informacyjne, Polityka badawczo-rozwojowa, Technologia informacyjna, Polityka regionalna, Gospodarka przestrzenna
Information civilization, Information society, R&D policy, Information Technology (IT), Regional policy, Spatial economy
Abstrakt
Autor analizuje główne trendy rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wyzwania stąd wynikające dla polskiej przestrzeni. Za priorytety krytyczne, które zdecydują o naszych szansach w obliczu integracji ze społecznością euroatlantycką, należy uznać: jakość kształcenia na poziomie średnim i wyższym oraz jakość badań naukowych, ścisłe związki nauki z wysoką techniką, programy badawcze związane z technikami i społeczeństwem informacyjnym. Priorytety drugi i trzeci autor omawia na przykładzie telekomunikacji i technik informacynych, z uwzględnieniem czterech składowych: technologii sprzętu czy produkcji wysokiej techniki, oprogramowania, zastosowań i usług informacyjnych, a także aspektów interdyscyplinarnych. Rozważania kończy uwagami dotyczącymi ich relacji do gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej.

The author analysed main trends in information society development and challenge for Polish space. Critical priorities in Poland's integration with the EU are: quality of education on secondary and higher level and quality of scientific researches, science connections with high technology, researches programmes connected with information society. The author presents comments concern relations of these priorities to spatial planning and regional policy. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu