BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dehmel Małgorzata
Tytuł
Strefa rozwoju centrum miasta : Warunki realizacji wizji
Zone of the Town Centre Development
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 329-340
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Strategia rozwoju, Analiza SWOT, Centrum miasta
Spatial policy, Spatial economy, Town spatial development, Development strategy, SWOT analysis, Centre of urban
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Rewitalizacja terenów zdegradowanych w obszarach miejskich obejmuje: przekształcenia gospodarcze, zmiany własnościowe, planową likwidację degradacji środowiska, wyburzenia i czyszczenie terenu, programowanie nowych inwestycji, wprowadzanie nowych funkcji lokalnych, programowanie zintegrowanych działań na rzecz wzrostu bazy podatkowej, liczby miejsc pracy i kapitału urbanistycznego miasta, marketing miasta. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie restrukturyzacji terenów zdegradowanych (poprzemysłowych) w obszarach miejskich na przykładzie Strefy Rozwoju Centrum Miasta Gdynii. Autorka przedstawia historię i lokalizację Strefy, jej cele przekształceń i program rewitalizacji oraz jego silne i słabe strony, szanse i zagrożenia.

Development Zone of Gdynia Town Centre is an example for restructurisation problem of the degraded grounds in city areas. The author presents history and location of Development Zone of Gdynia Town Centre (Strategia Rozwoju Centrum Miasta), conversion objectives and the zone revival program; its strong and weak points, chances and threats. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu