BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeski Maciej
Tytuł
Strategia rozwoju Gdyni - kontynuacja wizji
Gdynia Development Strategy - Continuation of Visions
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 191-198
Słowa kluczowe
Gospodarka miasta, Zarządzanie miastem, Planowanie przestrzenne miasta, Planowanie strategiczne, Strategia rozwoju, Materiały konferencyjne
Urban economy, City management, Town spatial planning, Strategic planning, Development strategy, Conference materials
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
W artykule zaprezentowano strategię rozwoju Gdyni jako kontynuację wizji zarysowanej w okresie II Rzeczypospolitej. Skoncentrowano rozważania wokół nadrzędnego celu strategicznego, wynikającego z deklaracji misji władz miasta "Gdynia miastem europejskiego wymiaru". Działania zmierzające do urzeczywistnienia tego hasła przedstawiono w czterech aspektach: Gdynia miastem wzrostu gospodarczego, miastem sprzyjającym środowisku, miastem bezpiecznym i wygodnym oraz miastem otwartym.

The article presents Gdynia development strategy as a continuation of the visions from the era of the II Rzeczpospolita (the Republic of Poland was so called during the period between the wars). Some considerations are concentrated on strategic aim, which is connected to the declaration of the town authority: "Gdynia as European town". Four aspects of that watchword were considered such as: Gdynia as a town of economic growth, environment friendly town, secure, comfortable and open town. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu