BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gończ Elżbieta
Tytuł
Czy Gdynia ma szanse stać się miastem europejskim? : Strategia równoważenia rozwoju
Does Gdynia Have a Chance to Become a European City?
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 243-255
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Gospodarka przestrzenna, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Zarządzanie miastem, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju, Internacjonalizacja miasta
Spatial policy, Spatial economy, Town spatial development, City management, Regional development, Development strategy, City internationalization
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Artykuł ma na celu wskazanie podstawowych warunków planowania i realizowania wizji rozwoju Gdyni, jakie muszą być spełnione aby przeobrazić to miasto w ośrodek europejski. Zdaniem autorki, podstawowe warunki rozwoju to: upodmiotowienie wizji rozwoju miasta odgrywającej jednocześnie rolę narzędzia strategicznego zarządzania miastem, strategia równoważenia rozwoju wykorzystująca doświadczenia miast partnerskich Gdyni, intensywna współpraca w budowaniu podstaw zrównoważonego rozwoju wokół Bałtyku, wyraźne wzmocnienie więzi miasta ze środowiskami gospodarczymi, potrzeba wypracowania nowej koncepcji rozwoju.

The aim of that article is to show basic planning conditions and realising development visions of Gdynia, which can change this town into European city. Basic conditions are such as realization of city development visions, which plays strategic management role, using experiences of Gdynia partner towns, intensive co-operation in building basis for sustainable development around Baltic sea, visible strengthening of city ties with economic environment, developing need of new development conception. (A.Ł)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu