BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydarowski Wiktor
Tytuł
TEM/TER europejską strefą rozwojową : Szanse i wyzwania dla Gdyni
TEM/TER as a European Development Zone
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 271-283
Słowa kluczowe
Polityka przestrzenna, Planowanie przestrzenne, Korytarz transportowy, Zarządzanie miastem, Strategia rozwoju
Spatial policy, Spatial planning, Transport coridor, City management, Development strategy
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie korytarzy transportowych jako przykładu strefy potencjalnego rozwoju. Szczególną uwagę autor kieruje na szanse dla Gdyni w związku z powstaniem korytarza TEM/TER (nazwa pochodzi od dwóch dominujących w nim rodzajów infrastruktury transportowej - autostrady transeuropejskiej (Transeuropean Motorway) i magistrali kolejowej (Transeuropean Railway). Zdaniem autora, Gdynia jest optymalnym kandydatem do roli lidera transformacji strefy potencjalnego rozwoju, jaką jest korytarz TEM/TER, w strefę rozwoju realnego.

The subject of that article is transport corridor as an example of potential development zone. The main subject is chances for Gdynia in relation to rising of that corridor TEM/TER (the name is connected to two dominant kinds of transport infrastructure - Transeuropean Motorway and Transeuropean Railway). The author suggests Gdynia is optimal candidate to the role of a transformation lider of potential development zone, which is a corridor TEM/TER in real development zone. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu