BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuziak Zbigniew K.
Tytuł
Marketing przestrzeni śródmiejskiej a strategie rewitalizacji - przesłanie dla Gdyni
Marketing of Central Expanse in the Context of Revival Strategies - Message for Gdynia
Źródło
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 1999, nr 186, s. 301-311, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Marketing miejski, Zarządzanie miastem, Zarządzanie strategiczne, Planowanie przestrzenne miasta, Strategia rozwoju, Promocja miasta
City marketing, City management, Strategic management, Town spatial planning, Development strategy, City promotion
Abstrakt
W artykule autor rozważa przydatność marketingu urbanistycznego w formułowaniu strategii rozwoju miasta, a zwłaszcza jego obszarów śródmiejskich. Wysuwa tezę, że wprowadzanie elementów marketingu do zarządzania strategicznego rozwojem miasta powinno być podporządkowane zasadom integrowania i harmonizowania jego struktury przestrzennej. Jako przykład, inspirujący do wdrażania analizowanych rozwiązań marketingowych do strategii rozwoju Gdyni, podaje instrumentację Planu Generalnego Miasta Nadbrzeżnego (Waterstand Master Plan) w Rotterdamie.

The author considers usefulness of urban marketing in formation of city development strategy especially its city areas. Theses about marketing that elements introducing to strategic management of city development should be conform to integration principles and harmonisation its spatial structure are presented. Instrumentation of Waterstand Master Plan in Rotterdam is an example of putting analysing marketing solutions into practice. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0079-3493
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu