BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogoziński Kazimierz
Tytuł
Deregulacja w sektorze usług
Deregulation in Services Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 9, s. 29-43
Słowa kluczowe
Usługi, Prywatyzacja usług, Liberalizm gospodarczy, Ustawa o działalności gospodarczej
Services, Privatization of services, Laissez faire, Polish Act on Economic Activity
Abstrakt
W artykule autor przedstawił jak przebiegał proces deregulacji w sektorze usług w Polsce. Przeprowadzenie tego procesu było możliwe dwoma drogami. Pierwsza z nich określona została jako "wielkie otwarcie", uzyskane dzięki uczynieniu swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym aktem prawnym (ustawa z 23 grudnia 1988 roku. O działalności gospodarczej) można było wprowadzić gospodarkę rynkową, otwierając tym samym nowy okres rozwoju dla sektora usług rynkowych. Druga droga polegała na stopniowej liberalizacji i przebiegającego już wolniej "otwarcia" uzyskiwanym dzięki nowym regulacjom prawnym i zawieranym umowom międzynarodowym. Dotyczy ona tych usług, których prowadzenie obwarowane jest dodatkowymi regulacjami, uzupełniającymi (np. bankowe, ubezpieczeniowe). Skupiając uwagę na tych ostatnich można odtworzyć przebieg tej drugiej drogi.

The article presents two ways of deregulation process in Polish services sector. First one is called "large opening" which is connected with the freedom of economic activity guaranteed by the Law of Commercial Activity established in December 23 rd in 1988. The second way is connected with gradual liberalization and slower "opening" thanks to new legal regulations and reaching international agreements. It's also connected with these services which are additional complete regulations such as bank and insurance regulations. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu