BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rycak Magdalena
Tytuł
Funkcja ochronna przepisów regulujących czas pracy
The protective function of regulations governing working time and Work Schedules
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 4, s. 10-15
Słowa kluczowe
Ustawodawstwo pracy, Ochrona praw pracowniczych, Czas pracy, Prawo pracy, Polityka zatrudnienia, Organizacja pracy
Labour legislation, Employee rights protection, Working time, Labour law, Employment policy, Work organisation
Abstrakt
Przepisy regulujące wymiar i rozkład czasu pracy spełniają funkcję ochronną przede wszystkim poprzez zapewnienie pracownikom prawa do wypoczynku. Doświadczenie historyczne uczy, że brak prawnego uregulowania długości czasu pracy prowadzi do jego nadmiernego wydłużania. Ustawodawca ustalając normy czasu pracy, wyznaczył zakres podporządkowania czasowego pracownika w procesie pracy.

The paper focuses on the protective function of regulations concerning working time and works schedules. This function is first of all carried out by providing employees with the right to rest. It may happen, however, that while labour law grants all workers the right to rest, it sometimes makes again their individual interests. This problem is discussed from the perspective of the constitutional right to live. The popular view, widely shared within the employment law doctrine, that shortening working hours always serves the protection of workers, is criticized here. The analysis of Polish and European Union regulations time working leads to unexpecteds conclusions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Gardawski, B. Gąciarz, A. Mokrzyszewski, W. Pańkow, Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
 2. M. Gasińska, Czas pracy jako czynnik zdrowia i bezpieczeństwa pracowników – próba przybliżenia problemu. w: H. Strzemińska (red.), Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002.
 3. Z. Hajn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 10, s. 2.
 4. A. Kijowski, Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego, w: M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Agencja MASTER, Łódź, Warszawa 2002, s. 229.
 5. M. Kurytowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Zakamycze, Kraków 2002, s. 125.
 6. L. Machol-Zajda, Elastyczność czasu pracy, szanse i zagrożenia, w: Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność form, IPiSS, Warszawa 2001, s. 48.
 7. W. Muszalski, Polskie instytucje prawne czasu pracy na tle porównawczym, Instytut Pracy w Warszawie, Warszawa 1967, s, 14.
 8. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunatu Konstytucyjnego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000, s. 474-482.
 9. J. Penc, Innowacje w zakresie czasu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1980, nr 10, s. 7.
 10. H. Strzemińska, Czas pracy w polskim przedsiębiorstwie w latach 1999-2000 - wyniki badań IPiSS, w: H. Strzemińska (red.), Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002, s, 131-135.
 11. H. Strzemińska, Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998, s. 183.
 12. W. Szubert, Funkcje prawa pracy, "Państwo i Prawo" 1971, z. 3-4, s.570.
 13. W. Szubert, Zarys prawa pracy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 51.
 14. Zbiorcza ocena zagadnień i wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 1995 r, PIP, Warszawa 1996, s. 69-71.
 15. Zbiorcza ocena zagadnień i wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2000 r., www.pip.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu