BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przechlewski Tomasz
Tytuł
Wykorzystanie map pojęć w zarządzaniu wiedzą korporacyjną
Topic Maps in Knowledge Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1011, s. 303-311, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Wyszukiwanie informacji, Szum informacyjny, Mapa pojęć
Knowledge management, Information retrieval, Information noise, Topic map
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił jedno z potencjalnie użytecznych rozwiązań problemów związanych z wyszukiwaniem i integracją danych w przedsiębiorstwie, jakim jest koncepcja map pojęć.

Topic maps is an ISO standard (ISO/IEC 13250) and related XTM 1.0 standard. Topic maps are knowledge representation technique very similar to semantic networks. A semantic network is created using a structure consisting of nodes and links. Key concepts in the map are: topics, associations and occurrences. Topics, which can be any abstract objects, are nodes of the network. Relationships between topics are denoted as associations. Occurrence represent a set of typed links pointing from the topic to a information resources that are relevant to the subject of a particular topic, such as document, document fragment, picture etc. The paper presents an introduction to the standard and discusses selected problems of topic maps construction. Finally potential applications of the maps and examples of usage are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed K.: Topic Maps - A Practical Introduction With Case Studies, XML Europe 2002 Conference, http://www.idealliance.org/papers/xmle02/dx_xmle02/.
 2. Baita R., Kelly К.: Managing Literature References with Topic Maps, Proceedings of the 7th Australasian Document Computing Symposium, Sydney, 2002, http://astma.it.bond.edu.au/.
 3. Berners-Lee Т., Hendler J., Lassila O., The Semantic Web, "Scientific American" 2001, 284/5 s. 35-43.
 4. Ciancarini P.: Metadata on the Web. On the Integration of RDF and Topic Maps, Extreme Markup Languages, Montreal 2003.
 5. Garshol, Lars M.: Living with Topic Maps and RDF, dokument dostępny w http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tmrdf.html.
 6. Garshol, Lars M.: Linear Topic Map Notation, dokument dostępny w http://www.ontopia.net/topicmaps/material s/ltm.html.
 7. Ginsburg M.: Unified Citation Management and Visualization Using Open Standards: The Open Citation System, .Journal of IT Standards and Standardization Research" 2004 2(1).
 8. Księżyk R., Trying not to Get Lost with a Topic Map XML Europe 99 Conference, http://www.infoloom.com/gcaconfs/WEB/granada99/ksi.HTM.
 9. Mangano S.: XSLT Cookbook, O'Reilly 2002.
 10. Nishikawa M., Moore G.: Topic Map Constraint Language Requirements, http://www.isotopicmaps.org/tmcl/.
 11. Park J. (ed.): XML Topic Maps. Creating and using Topic Maps for the Web, Addison-Wesley 2002.
 12. Pepper S., Garshol L. M., Lessons on Applying Topic Maps, http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/.
 13. Przechlewski: Wykorzystanie map pojęć w zarządzaniu repozytoriami dokumentów elektronicznych, Materiały Konferencji: MSK 2003, Kraków 2003.
 14. Pepper S., Moore G. (eds.): XML Topic Maps (XTM) 1.0, http://www.topicmaps.0rg/xtm/l.0/.
 15. Skyrme J.: Knowledge Management: Making Sense of an Oxymoron, http://w w w. skyrme. com/insights/221on.htm.
 16. Lin X., Qin J.: Building a Topic Map Repository, http://www.knowledgetechnologies.net/proccedings/ presentations/lin/xialin.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu