BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Jakość życia ludności w województwie małopolskim : ocena subiektywna
The Quality of Life of Residents of the Małopolskie Voivodship : a Subjective Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 697, s. 17-28, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia w planie regionalnym, Poziom życia
Quality of life in regional plan, Living standard
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest diagnoza jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane empiryczne uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych. Zrealizowano je w województwie małopolskim w 1999 r. na losowo wybranej próbie liczącej 1000 gospodarstw domowych.

This article was written based on the results of a survey conducted in 1999 in the Małopolskie Voivodship on a sample of 1000 households. The premise for examining this topic was the author's conviction that the issue of peoples' feelings regarding their level of satisfaction with the various aspects of life that contribute to the quality of life is socially significant. The results obtained enabled the author to assert that factors differentiating the quality of life include determinants of a material and occupational character, such as: income level, professional position and education. The level of satisfaction is also shaped by place of residence and - to a lesser degree - by gender. Generally, it can be observed that residents of rural areas - farmers - are less satisfied with the majority of the discussed areas of life. On the other hand, the satisfaction of entrepreneurs, specialists, managerial staff and young people was above the average in the examined sample. From a social perspective, the general conclusion from the conducted research is optimistic. Aside from the political situation in Poland, people in the Małopolskie Voivodship are fairly satisfied with various aspects of life and thus accept their quality of life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berbeka J., Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku, Badania statutowe, AE w Krakowie, Kraków 1997 (maszynopis).
 2. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1996.
 3. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
 4. Diener E., Diener C., The Wealth of Nations Revisited: Income and Quality of Life, „Social Indicators Research" 1995, nr 36(3).
 5. Dmoch T., Rutkowski J., Badanie poziomu i jakości życia, „Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 10.
 6. Gillingham R., Reece VJ.S., Analytical Problems in the Measurement of the Quality of Life, „Social Indicators Research" 1980, nr 1, 2.
 7. Gössweiner V., Pfeiffer Ch., Richter R., Quality of Life and Social Quality, Österreichische Institut für Familicnforschung, Working Paper nr 12, Salzburg 2001.
 8. Kordos J., Stan badań jakości życia i warunków bytu [w.] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa 1991.
 9. Metodologia pomiaru jakości życia, red. W, Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 10. Oktabska E., Pomiar jakości życia [w:] Rozwój demograficzny Polski - analiza i prognozowanie, Monografie i Opracowania nr 12 (319), ISiD, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1990.
 11. Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, z. 2.
 12. In Pursuit of the Quality of Life, red. A. Offer, University Press, Oxford 1996.
 13. Rutkowski J., Badania jakości życia [w.] Jakość życia i warunki bytu, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 40, GUS, Warszawa 1991.
 14. Rutkowski J., Jak badać jakość życia? „Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 5.
 15. Sierzputowska E.,Jakość życia, „Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu