BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makówka Małgorzata (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych
Participation of Polish Society in Culture: Results of Research on Household Budgets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 697, s. 29-49, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Uczestnictwo w kulturze, Badania konsumenckie, Socjologia kultury, Budżet gospodarstwa domowego, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Participation in culture, Consumer research, Sociology of culture, Budgets of households, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem artykułu jest ocena uczestnictwa w kulturze społeczeństwa polskiego w latach 1993-2002. W pracy omówiono dynamikę i strukturę wydatków na kulturę oraz przedstawiono wyposażenie gospodarstw domowych w sprzęt audiowizualny.

The purpose of this article is to analyse Polish society's participation in culture in the 1993-2002 period. The author limits the discussion to the monetary approach to cultural consumption. She also analyses annual expenditures on culture per capita in the 5 main types of households, selected using social and occupational criteria. In the article, the author uses the results of research on household budgets regularly conducted by the Central Statistical Office. The analysis covers: -nominal expenditure on culture, -share of expenditure on culture in total expenditure per capita in a household,
- structure of expenditure on culture,
- extent to which households own audio-visual equipment. The author also draws attention to the socio-occupational differentiation of the level of analysed expenditures and their structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk L., Uczestnictwo w kulturze podstawowych warstw społecznych w Polsce w latach 1972- 1979, „Kultura i Społeczeństwo" 1986, nr 3.
 2. Budżet czasu ludności 1996, GUS, Warszawa 1998.
 3. Bywalec C., Finansowe aspekty uczestnictwa w kulturze spoleczeństwa polskiego [w:] Kultura - Gospodarka - Media. Ogólnopolski Kongres, pod red. E. Orzechowskiego, Kraków 2002.
 4. Goban-Klas T., Uczestnictwo kulturalne -próba diagnozy, „Zdanie" 1982, nr 1.
 5. Kaczmarek U., Grad J., Uczestnictwo w kulturze społeczeństwa polskiego [w:] Kultura polska 1989- 1997. Raport, pod red. T. Kostyrko, Instytut Kultury, Warszawa 1997.
 6. Kostyrko T., Krótkie uwagi o dotychczasowym oraz pożądanym modelu uczestnictwa Polaków w kulturze, „Kultura Współczesna" 1999, nr 1.
 7. Kultura w 1993 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1994.
 8. Kultura w 1999 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2000.
 9. Kultura w 2002 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2003.
 10. Kultura w latach 1994-1996. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 1997
 11. Małachowska U., Dystanse w konsumpcji dóbr i ustug kulturalnych, „Kultura i Społeczeństwo" 1982, nr 1-2.
 12. Rocznik Statystyczny 1996, GUS, Warszawa 1996.
 13. Rocznik Statystyczny 1997, GUS, Warszawa 1997.
 14. Rocznik Statystyczny 1999, GUS, Warszawa 1999.
 15. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001.
 16. Rocznik Statystyczny 2003, GUS, Warszawa 2003.
 17. Sobocińska M., Wplyw technologii elektronicznej na zachowania polskich konsumentów dóbr i usług kultury [w:] Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, pod red. Z. Kędzior i E. Kieżel, PWE, Warszawa 2002.
 18. Stefanowska M., Odbiorcy kultury. Deklaracje i rzeczywistość, PWN, Warszawa 1988.
 19. Szpociński A., Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze [w:] Kultura polska w dekadzie przemian, pod red. T. Kostyrko i M. Czerwińskiego, Instytut Kultury, Warszawa 1999.
 20. Tyszka A., Interesy i ideały kultury. Struktura społeczna i udział w kulturze, PWN, Warszawa 1987.
 21. Żygulski K., Przemiany potrzeb społeczeństwa polskiego [w:] Badania nad wzorcami konsumpcji, pod red. J. Szczepańskiego, Ossolineum, Wrocław 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu