BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Jacek, Wawrzyniak Katarzyna
Tytuł
Popyt na wodę w miejskich gospodarstwach domowych
Demand on Water in Urban Households
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 4, s. 32-38, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Konsumpcja gospodarstw domowych, Modele ekonometryczne
Water, Consumption in household, Econometric models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę opisu zmian popytu na wodę wykazywanego przez miejskie gospodarstwa domowe w Polsce w latach 1997—2003. Badaniem objęto 18 wybranych polskich miast oraz dla porównania wszystkie miasta mające sieć wodociągową. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczący systematyczny spadek zużycia wody w badanym okresie. Wykazano również, że poziom konsumpcji wody przez gospodarstwa domowe uzależniony jest przede wszystkim od jej ceny jednostkowej oraz wielkości miasta.

In the paper the authors tried to describe changes in water demand of urban households in Poland within a period of 1997-2003. Research concerns 18 Polish towns. These towns are compared to all towns in Poland with water-line system. It turned out that there is an evidence for systematic decreasing of water consumption. It was also proved that a level of water consumption of households is related mostly to the price of water and to the size of town.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Batóg J. (2003), Ekonometryczna analiza popytu na wodą, Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe nr 345, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 13, praca zb. pod red. J. Hozera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
  2. Batóg J., Wawrzyniak K. (1997), Wykorzystanie norm w zarządzaniu, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 23, Materiały-Konferencje, Szczecin
  3. Biszof K. (1995), Wykorzystanie funkcji diagnostycznej modeli ekonometrycznvch w zarządzaniu przedsiębiorstwem, praca doktorska (maszynopis), Szczecin
  4. Gatnar E., Walesiak M. (2000), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  5. Hozer J. (1989), Funkcja diagnostyczna modeli ekonometrycznych, "Wiadomości Statystyczne" nr 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu