BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janoś-Kresło Mirosława
Tytuł
Komunikacja marketingowa firm usługowych
Service Companies' Marketing Communication
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 2, s. 39-46, przypisy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Komunikowanie marketingowe, Komunikowanie w biznesie, Promocja usług, Badania ankietowe
Service enterprise, Marketing communication, Business communication, Services promotion, Questionnaire survey
Abstrakt
Badane firmy komunikują się z klientami, korzystając w tym celu z różnych środków. W największym zakresie, ponieważ prawie wszystkie, wykorzystują kontakt bezpośredni, w najmniejszym komunikują się za pośrednictwem telewizji. Na czwartym miejscu, ze względu na liczbę wskazań, znalazł się Internet. Oznacza to, że firmy inwestują w nowe technologie, które ze względu na interaktywny charakter powodują, że proces komunikacji przebiega inaczej niż w tradycyjnych środkach przekazu. Najbardziej aktywną działalność w zakresie komunikacji marketingowej prowadzą firmy turystyczne, remontowo-budowlane i edukacyjne. Nasilenie różnorodnej działalności komunikacyjnej z klientami przez wymienione firmy wskazuje, na silną konkurencję na tych rynkach. Potwierdzeniem tego są deklarowane główne cele promocji: poinformowanie o istnieniu firmy i jej ofercie oraz pozyskanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.

Under the present, more and more competitive market conditions, company's communication with the environment are the must, a key to company's success in the market. In her article, the author presents the results of empirical survey carried out in August 2005 among Warsaw service companies (of the selected branches), showing the means of communication with their customers used by those companies, and the objectives of their promotional activities.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Blyte, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 291-312.
  2. Konsument w strategiach przedsiębiorstw - nowe tendencje i wyzwania, Raport z badania empirycznego, SGH, Warszawa 2005 (maszynopis powielony). Autorami badania byli: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, B. Mróz.
  3. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 853.
  4. Ch.H. Lovelock, Services Marketing, Prentice Hall, New York 1996, s. 377.
  5. Marketing usług. Wybrane aspekty, pod red. J. Perenca, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 213.
  6. A. Payne, Marketing uslug, PWE, Warszawa 1997, s. 190-203.
  7. K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1998, s. 146-147.
  8. A. Sagan, Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 40-41.
  9. J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu