BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Tomasz
Tytuł
PKB a rynek pracy w niektórych krajach Europy i Azji
GDP and Labour Market in Some Countries of Europe and Asia
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 4, s. 55-77, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Bezrobocie, Analiza porównawcza
Economic growth, Unemployment, Comparative analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Opracowanie jest próbą analizy wpływu stóp wzrostu PKB na stopy wzrostu liczby pracujących i stopy bezrobocia w krajach Europy i WNP w latach 1989—2004. Analizowanymi państwami są kraje UE oraz Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia i Czarnogóra, Turcja, a także Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan. Dane statystyczne, na których oparte są analizy opisowe i statystyczne pochodzą z Economic Survey of Europe nr 2/2005.

The elaboration is a trial to analyse an impact on growth rates of GDP on growth rates of employed persons and rate of unemployment in the countries of Europe and Commonwealth of Independent States in years 1989—2004. The author analysed the countries of the European Union and Iceland, Israel, Norway, Switzerland, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia and Montenegro, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. Description and statistical analyses were conducted on the basis of statistical data from Economic Survey of Europe No 2/2005.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A. (2005), Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
 2. Barro R. J. (1990), Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, Journal of Political Economy, October
 3. Barro R. J. (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, May
 4. Borkowska S. (red.) (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa
 5. Economic Survey of Europe na stronie http://www.unece.org/ead/survey new.htm
 6. Fischer S., Sahay R. (2000), Gospodarki transformacji po dziesięciu latach, (w:) Neneman J. (red.) (2000), Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, Biblioteka CASE, Warszawa
 7. Hrycak J. (2000), Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin
 8. Kawa P. (2005), Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej, (w:) Krajewski S., Kucharski L. (red.) (2004), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 9. Klich J., Kryuchkova L, Sidenko V. (red.) (2004), Macrostructure Policy and Market Transformation: the Experience of Poland and Ukraine, UCEPS, PAUC1, ISS "International Center of the Development of Democracy", Kyiv
 10. Kołodko G. W. (1999), Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltex, Warszawa
 11. Krajewski S., Kucharski L. (red.) (2004), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 12. Kwiatkowski E., Rogut A., Tokarski T. (2004), Czy zatrudnieniowe cele Strategii Lizbońskiej są realistyczne?, opracowanie na konferencję Strategia Lizbońska a możliwość budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce zorganizowaną przez PTE, Katedrę Ekonomii UJ i Katedrę Polityki Gospodarczej SGH w grudniu 2004 r. w Krakowie
 13. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. (2004), Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, "Ekonomista" nr l
 14. Kwiatkowski E., Tokarski T. (2004), Bezzatmdnieniowy wzrost gospodarczy - Polska i Unia Europejska - tendencje i oczekiwania na przyszłość, (w:) Borkowska S. (red.) (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa
 15. Levacic R., Rebmann A. (1982), Macroeconomics. An Introduction to Keynesian-Neoclassical Controversies, Macmillan Publishers Ltd., Houndmills etc.
 16. Liberda B., Tokarski T. (1999), Determinanty oszczędności i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, "Ekonomista" nr 3
 17. Liberda B., Tokarski T. (2004), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa" nr 3
 18. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", May
 19. Neneman J. (red.) (2000), Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, Biblioteka CASE, Warszawa
 20. Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. (1991), Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York
 21. Podhorodecki L. (2000), Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Mada, Warszawa
 22. Tanty M. (2003), Balkony w XX wieku. Dziej e polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa
 23. Tokarski T. (1995), Nakłady na badania i rozwój a wzrost dochodu narodowego i wydajności pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr l
 24. Tokarski T. (2002), Economic Growth and Employment Growth in Selected OECD Countries (w:) W. Welfe W. (red.) (2002), Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty-Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz
 25. Tokarski T. (2005a), Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 26. Tokarski T. (2005b), Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo PTE, Warszawa
 27. Walkiewicz W. (2000), Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Wydawnictwo Trio, Warszawa
 28. Warner A. M. (2000), Jakie są szansę dogonienia Unii Europejskiej? (w:) Neneman J. (red.) (2000), Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych, Biblioteka CASE, Warszawa
 29. Welfe W. (red.) (2002), Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty-Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz
 30. Wilson A. (2004), Ukraińcy, Świat Książki, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu