BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Andrzej
Tytuł
Peter Drucker a współczesne zarządzanie
Peter Drucker vs. Contemporary Management
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 5, s. 68-78
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania
Enterprise management, Management theories
Drucker Peter F., Taylor Edward
Abstrakt
Peter F. Drucker (1909-2005) uzyskał światowy rozgłos jako autor licznych książek, które podniosły znaczenie zarządzania jako dziedziny badań i przedmiotu nauczania. Jego badania i refleksje rzucają nowe światło na historyczną rolę tayloryzmu w rozwoju gospodarczym i politycznym USA i innych państw. Drucker sformułował zasady i warunki skuteczności w działaniu kierowników organizacji. Z jego nazwiskiem związana jest metoda zarządzania poprzez cele, stosowana przez wiele znanych przedsiębiorstw. Jego koncepcje okazały się istotne dla określenia zasad kierowania organizacjami pozarządowymi.

Peter F. Drucker (1909-2005) enjoyed world recognition as an author of numerous books which lifted importance of management as research area and academic subject. His research and reflections cast a new light on historical role of Taylorism in economic and political development of the USA and other countries. Drucker defined principles and efficiency conditions of managers' activity in the organization. Management by Objectives, which is applied by many well-known enterprises nowadays, is the management method associated with his name. Drucker's for the determination of management principles in non-governmental organizations.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.B. Downs, Books that Changed the World, A Mentor Book, N.Y. 1960, s. 97.
 2. P.F. Drucker, Managing for Results, Harper Business, N.Y. 1993, s. 144.
 3. P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Czytelnik-Nowoczesność, Warszawa 1992.
 4. P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 67-84.
 5. P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność, Warszawa 1998, s. 79.
 6. P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999, s. 34.
 7. P.F. Drucker, Technology, Management and Society, Pan Books Ltd., London 1970, s. 175.
 8. P.F. Drucker, The Effective Executive, Harper Business, N.Y. 1993, s. 151.
 9. P.F. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową, Phare, Warszawa 1995.
 10. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 51-52.
 11. Management by Objectives: a Modern System for Getting Results, Alexander Hamilton Institute, Inc., New York 1978, s. 6.
 12. S. McNamara, In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam, Times Books, N.Y. 1995, s. 97 . Metody organizacji i zarządzania. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. nauk. S. Duchniewicza , wyd. II, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa 2005, s. 107-111.
 13. L. Pastusiak, Prezydenci, t. 3, KAW, Warszawa 1988, s. 118-119.
 14. J.A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, George Allen & Unwin, London 1981, s.21.
 15. A. Wilk, Symbioza metod, "Rzeczpospolita", 1.09.1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu