BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarzak Radosław
Tytuł
Pomiar zaawansowania procesów globalizacyjnych
The Measurementof the Advancement of Globalization Processes
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 5-6, s. 35-52, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Procesy gospodarcze, Przedsiębiorczość, Badania ankietowe
Globalization, Economic process, Entrepreneurship, Questionnaire survey
Abstrakt
Głównym celem niniejszego studium jest próba opracowania instrumentarium służącego do pomiaru zaawansowania procesów globalizacyjnych na poziomie mezoekonomicznym. Wydaje się bowiem, że znajomość stopnia zaawansowania oraz dynamiki procesów globalizacyjnych w branży jest cenną informacją w procesie formułowania i realizacji strategii konkurencyjnych przedsiębiorstw. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Punktem wyjścia do budowania schematu analitycznego i instrumentów pomiarowych jest krytyczna analiza istniejących koncepcji teoretycznych. Odwołanie się do wyników badań empirycznych pełni jedynie funkcję egzemplifikacji niektórych dedukcyjnie wyprowadzonych koncepcji.

The article sets out to present a set of instruments to measure the advancement of globalization processes at the mesoeconomic level. This necessitates efforts to bring order to terminology involving the microeconomic aspects of globalization. The author offers an analytical arrangement for the examination of the influence of globalization processes on enterprises. The proposed instruments to measure the advancement of globalization processes at the mesoeconomic level are an attempt to straighten out the terminology and outline general rules and directions of further research, which should serve both company managers and researchers.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Douglas S.P., Wind Y., [1987], The myth of globalization, "Columbia Journal of World Business".
 2. Gierszewska G., Romanowska M., [2001], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 3. Gorynia M., [2000 (A)], Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Gorynia M., [2000 (B)], Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, (red.) J. Bossak, W. Bieńkowski, Materiały konferencyjne; Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa.
 5. Gorynia M., Owczarzak R., [2004], Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 1-2.
 6. Held D., McGrew A., Golblatt D., Perrato J., [1999], Global Transformations, Polity Press, London.
 7. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2002/pr0226.htm
 8. http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/isoinfigures/January2002-p3.html
 9. Levitt Th., [1983], The globalization of markets, "Harvard Business Review", nr 3. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, (red.) M. Gorynia, [2002], Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 10. Michalik M.B., [1991], Kronika techniki, wyd. I, Warszawa.
 11. Mrela K., [1983], Struktury organizacyjne. Analiza wielowymiarowa, PWE, Warszawa.
 12. Otta W.J., [1986], Zachowanie się przedsiębiorstw handlu zagranicznego. Przyczynek do teorii przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe" nr 95, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 13. Owczarzak R., [2001], Wpływ globalizacji na międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora motoryzacyjnego, "Zeszyty Naukowe" nr 8, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 14. Parker B.B., [1998], Globalization and Business Practice. Managing Across Boundariess, Sage Publications, London.
 15. Parker P., [1998], Why markets will not converge, "Mastering Marketing", "Financial Times", Londyn.
 16. Pieterse J.N., [1995], Globalization as Hybridization, [w:] Global Modernities, M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (eds.), Sage Publications, London.
 17. Pietrzak E., [2000], System dewizowy Polski w latach 1989-1999, "Bank i Kredyt".
 18. Ratajczak M., [2000], Rozwój infrastruktury w skali międzynarodowej a aktywność sektora prywatnego, [w:] Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej, (red.) Gorynia M., Schroeder J., "Zeszyty Naukowe" nr 278, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 19. Scholte J.A., [2000], Globalization. A Critical Introduction, Macmillan Press, London.
 20. Segal-Horn S., [1992], Global markets, regional trading blocs and international consumers, "Journal of Global Marketing", nr 5 (3).
 21. Stankiewicz M.J., [2000], Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:]Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 22. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Puride T., [2001], Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg S JA, Warszawa.
 23. UNCTAD, [2002], World Investment Report 2001: Promoting Linkages, New York and Geneva.
 24. UNCTAD, [2003], World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness, (Overview), New York and Geneva.
 25. Zabielski K., [1995], Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Zorska A., [1998], Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu