BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hozer Marta, Koćmiel Marek
Tytuł
Badanie przyczyn zróżnicowania wyników egzaminów maturalnych
Analyzing the Reasons of the Diversity of the Secondary School-leaving Examinations Results
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 52-62, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo średnie, Analiza statystyczna, Statystyka regionalna, Zmienne ekonomiczne
Secondary education, Statistical analysis, Regional statistics, Economic variables
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Wyniki nowej matury z roku 2005 wykazały, że lepiej zdawali ją uczniowie z dużych miast. Autorzy analizując grupy czynników wpływających bezpośrednio i pośrednio na poziom edukacji w danym środowisku społecznym stwierdzają ich duże zróżnicowanie regionalne. Najsilniejszą korelację z wynikami egzaminów maturalnych wykazały zmienne z grupy określanej przez autorów jako "kulturalno-edukacyjne" (wyposażenie gospodarstw w środki techniczne ułatwiające dostęp do wiedzy i informacji, dostępność dóbr kultury oraz stan sektora edukacji powszechnej i nauki). Drugą pod względem siły wykazały zmienne z grupy "demograficznej", najsłabsza korelacja wystąpiła w przypadku zmiennych ekonomicznych (nie można przyjąć tezy, że "biedni zdali gorzej". Zdaniem autorów, wyjaśnienia różnic pomiędzy wynikami matur w regionach należy zatem szukać w systemie wartości społecznych.

The article contains a complex analysis of regional differences in maturity exam results. The study was carried out in 16 provinces, with a special focus on the two extreme ones — the best Małopolskie and Zachodniopomorskie which was the worst. A correlation between a Y variable (2005 maturity exam results in % of graduates) and 32 variables strongly linked to social and economic situation was studied. The variables were divided into three groups, i.e. demographic, economic and cultural/educational ones. The afore mentioned groups of direct and indirect factors that affect the level of education in a given social environment were strongly regionally differentiated. The most significant co-relation was observed in the variables belonging to group III, i.e. the cultural/educational ones. The second was the group I of demographic factors. The weakest co-relation was seen in the group of economic variables, so the thesis that "the poor achieve the least" does not apply in this case. Therefore the reasons why maturity exam results differ regionally belong to the system of social values, which are often nonmeasurable. It has been proved by the factors presenting the strongest co-relation. They include a fertility rate for women of 15—19 years of age, the rate of registered unemployment, the rate of households with satellite television receivers as well as the number of cases in the local Family Court per capita.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza społeczna 2005 r., Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2005
  2. Gontarek A., Hozer M., Batóg B. (2005), Szczecin i jego przyszłość w oczach maturzystów - raport z badań, IADiPG, Szczecin
  3. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej (dotyczący frekwencji w wyborach 2005 r.)
  4. Okólski M. (2005), Demografia, Scholar, Warszawa
  5. Rocznik statystyczny województw. GUS, Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu