BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewski Władysław
Tytuł
Efektywność rynku pracy w Danii
Efficiency of the Labour Market in Denmark
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 5, s. 63-71, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia, Zabezpieczenie społeczne
Labour market, Unemployment reduction, Social security system
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Dania
Denmark
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie funkcjonowania rynku pracy w Danii w latach 1990—2003. Scharakteryzowano rozwój zatrudnienia i bezrobocie, a także instytucjonalne czynniki oddziałujące na rynek pracy. Ujęto główne wyznaczniki sukcesu duńskiego modelu zatrudnienia. Do głównych jego cech można zaliczyć: wysoki stopień partnerstwa społecznego, wysoki wskaźnik zatrudnienia, niską stopę bezrobocia, niski poziom prawnej ochrony stosunków pracy połączony z wysokim poziomem zabezpieczenia społecznego, wysoki stopień kompensacji zasiłków dla bezrobotnych oraz długi okres ich pobierania. W wyniku reform rynku pracy, systemu podatkowego i innych uwarunkowań stopa bezrobocia zmniejszyła się z 9,6% w 1993 r. do 5,6% w 2003 r., natomiast zatrudnienie wzrosło w tym okresie z 2562 tys. do 2755 tys.

The aim of the article was to present the labour market in Denmark in the period of 1990-2003. The development of the employment and unemployment and institutional factors influencing the labour market were also described. The main indicators of the success of the Danish employment model were defined. The co-operation with all social partners is the essential part of the labour market policy. The main factors of the Danish employment model are: a high level of the social partnership, a high indicator of the employment, a low unemployment rate, a low level of the legal protection of the labour contracts joint with a high level of social security benefits, a high level of the unemployment benefits and a long period of receiving them. In consequence of the reforms in the labour market, tax system and other conditions the unemployment rate decreased from 9,6% in 1993 to 5,6% in 2003, the employment increased in this period from 2562 thous. to 2755 thous. respectively.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Auer P., Employment revival in Europe. Small countries on the way to way to success, ILO, Geneva 2000
  2. Bolvig I., Jensen P., Rosholm H., The employment effects of active social policy in Denmark, IZA Discussion paper, No 736, 2003
  3. Geerdsen L. P., Does labour market training motivate job search? A study of incentive effects of compulsory ALMP in the Danish UJ system. The Danish Nationale Institute of Social Research, Working Paper 23, 2002
  4. Kiander J., The Nordic Welfare State in the 1999's. Consequences of Disinflation and Fiscal Consolidation in The Three Nordic EU Countries, Ezoncplus Working Paper, No 13D. Supplement to Working Paper 13, 2003
  5. Madsen P. K., The Danish model of Flexicurity: Experiences and lessons to learn. Paper to ETUI Conference: "Flexicurity - Conceptual issues and political implementation in Europe", Brussels 2003
  6. Madsen P. K., Denmark: Flexibility, security and labour market success, Employment and Training Papers, No 53, ILO, Geneva 1999
  7. New labour market reforms, Denmark, 1999, "European Industrial Relations Review" No 305
  8. Plougmann P., Madsen P. K., Flexibility, employment development and active labour market policy in Denmark and Sweden in the 1990's, 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu