BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiewicz-Górecka Urszula
Tytuł
Pozaekonomiczne uwarunkowania działań przedsiębiorczych na rynkach lokalnych
Non-Economic Terms and Conditions for Enterpreneurial Activities in Local Markets
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 3, s. 27-33, przypisy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rynki lokalne, Badania ankietowe, Bariery przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Local markets, Questionnaire survey, Barriers to entrepreneurship
Abstrakt
Wśród badaczy jest stosunkowo duża zgodność opinii, że przejawianie postaw właściwych przedsiębiorczości jest warunkowane m.in. wieloma czynnikami socjopsychicznymi. Samą przedsiębiorczość definiuje się często jako cechę osobowości. Wiara w siebie, przekonanie o posiadanych wysokich kwalifikacjach, skłonność do podejmowania działań obarczonych ryzykiem, to tylko niektóre spośród socjopsychicznych aspektów przedsiębiorczości i przedsiębiorców1. Wśród osób, które tworzą nowe mikroprzedsiębiorstwa, dominują osoby z wykształceniem średnim, osoby bowiem z wykształceniem wyższym mają z reguły więcej możliwości zatrudnienia. O byciu przedsiębiorcą w większym stopniu niż wykształcenie decydują jednak pewne predyspozycje, w tym dążenie do niezależności, kreatywność. Z badań wynika, że przedsiębiorcy w większym stopniu niż inni ludzie przejawiają optymistyczne przekonania i wykazują większą skłonność do podejmowania ryzyka — i to często dużego, o czym świadczy m.in. to, że w wielu przypadkach otrzymywane zyski nie równoważą poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów oraz to, że stosunkowo duży procent nowo otwieranych firm upada (wg danych GUS w rok po podjęciu działalności pozostaje tylko 64,4%, po dwóch latach — 44,5%, a po trzech — 39,2%).

In her article, the author presents the results of surveys conducted by the Institute of Home Market and Consumption on the terms and conditions for entrepreneurial activities in local markets, focusing on non-economic terms and conditions that include the socio-psych-ical factors (e. g., self-confidence, conviction of high skills possessed, tendency to undertake risky actions), a degree, in which the local self-government is interested in creating climate, and conditions for developing entrepreneurship as well as cooperation between various entities in the local market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Przedsiębiorczość jako stymulator rozwoju rynku lokalnego, IRWiK, Warszawa 2005.
  2. J. K. Kowalski, Najbardziej przedsiębiorczy średnio wykształceni, Gazeta Prawna z 25 lipca 2005 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu