BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Aleksander, Kelm Robert, Majsterek Michał
Tytuł
Agregatowy model inflacji
The Aggregate Model of Inflation
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 3, s. 15-31, bibliogr. 29 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Procesy stochastyczne, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Ekonometria, Inflacja, Czynniki egzogeniczne
Stochastic processes, Modeling of time-space, Econometrics, Inflation, Exogenous factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest zależność między płacami nominalnymi, cenami dóbr konsumpcyjnych i kursem walutowym w gospodarce Polski w okresie transformacji. Analizę zależności występujących pomiędzy zmiennymi niestacjonarnymi przeprowadzono z wykorzystaniem strukturalnych wektorowych modeli korekty równowagą VEqCM. Wykorzystane w badaniu dane statystyczne pochodzą z banku miesięcznych danych obejmujących okres od lutego 1993 do czerwca 2000.

The analysis deals with the interdependence between wages, prices and the exchange rate in the Polish economy during the period of transformation. The study applies multidimensional co-integrational analysis resulting in a structural correction model through equilibrium VEqCM. The study was based on a monthly test over the period of February 1993 through June 2000. It can be concluded from the obtained data that the nature of inflation in Poland is predominantly cost related. The applied coefficient analysis leads to the conclusion that the consequences of exogenous price shocks are much more serious than those of unexpected changes in wages, as adjustment processes are characterised by much greater dynamics.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Clements M., Mizon G., Empirical Analysis of Macroeconomic Time. Series: VAR and Structural Models, European Economic Review, 1991, vol. 35, s. 887-932.
 2. Doornik J.A., Aproximations to the Asymptotic Distribution of Cointegration Tests, Journal of Economic Surveys, 1998, vol. 12, s. 573-593.
 3. Greenslade J.V., Hall S.G., Henry S.G.B., On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: Practical Procedures with an Application to UK Wages and Prices, Centre for Economic Forecasting London Business School, Discussion Paper, 1999.
 4. Hall S., Mizon G., Welfe A., Modelling Economies in Transition: An Introduction, Economic Modelling, 2000, w druku.
 5. Hall S.G., Zonzilos N., The Determination of Wage and Price Inflation in Greece: An Application of Modern Cointegration Techniques, paper presented at Project LINK Meeting, Athens 1999, mimeo.
 6. Hendry D.E, Mizon G.E., Evaluation Dynamic Econometric Models by Encompasing the VAR, w: P.C.B. Phillips (red.), Models, Methods and Applications of Econometrics, Basil Blackwell, Oxford 1993.
 7. Johansen S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 1988, vol. 12, s. 231-254.
 8. Johansen S., Identifying Restrictions of Linear Equations with Application to Simultaneous Equations and Cointegration, Journal of Econometrics, 1995, Vol. 25, s. 309-342.
 9. Johansen S., Likelihood Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press, Oxford 1996.
 10. Kelm R., Wykorzystanie modeli rozkładów opóźnień w analizie związków długo- i krótkookresowych, w: A.Welfe (red.) Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, SGH, Warszawa 2001.
 11. Kelm R., Równowaga długookresowa i dostosowania krótkookresowe na rynku walutowym J992-1998, Bank i Kredyt, 2/2002, w druku.
 12. Kelm R., Sabanty L., Banki danych modeli serii WK 1990-1998, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 126, Łódź 2000.
 13. Layard R., Nickell S.J., Jackman R., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labor Market, Oxford University Press, Oxford 1991.
 14. Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, 1998, t. XLV, s. 113-130.
 15. Majsterek M., Welfe A., Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne, w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, P WE, Warszawa 2000.
 16. Marcellino M., Mizon G., Modelling Shifts in the Wage-Price and Unemployment-Inflation Relationship in Italy, Poland and the UK, Economic Modelling, 2000, vol. 17, s. 387-413.
 17. Mizon G., Progressive Modelling of Macroeconomic Time Series: the LSE Methodology, w: K.D. Hoover (red.), Macroeconometrics: Developments, Tensions and Prospects, 1995, s. 107-169.
 18. Nickell S.J., The Modelling of Wages and Employment, w: Econometrics and Quantitative Economics, D.F. Hendry, K.F. Wallis (red)., Basil Blackwell, Oxford 1984.
 19. Osiewalski J., Welfe A., The Price Wage Mechanism: An Endogenous Switching Model, European Economic Review, 1998, Vol. 42, nr 2, s. 365-374.
 20. Pesaran M.H., Shin Y., Long Run Structural Modelling, University of Cambridge, 1994, mimeo.
 21. Tobin J., The Wage-Price Mechanism: Overview of the Conference, w: The Econometrics of Price Determination Conference, Federal Reserve System, Washington D. C. 1972.
 22. Tobin J., The Natural Rate as New Classical Macroeconomics, w: R. Cross (red.), The Natural Rate of Unemployment, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 23. Welfe A., Savings and Consumption in the Centrally Planned Economy: A Disequilibrium Approach, w: Models of Disequilibrium and Shortage in Centrally Planned Economies, C.M. Davis, W. Charemza (red.), Chapman and Hall, London 1989.
 24. Welfe A., The Price-Wage Inflationary Spiral in Poland, Economics of Planning, 1996, Vol. 29, nr 1, s. 33-50.
 25. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
 26. Welfe A., Karp P, Budowa i analiza właściwości modeli o równaniach łącznie współzależnych na przykładzie modelu WK2000, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, w druku.
 27. Welfe A., Majsterek M., Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition - The Cointegration Analysis, w: W. Welfe, P. Wdowiński (red.), Macromodels '99. Proceedings of the Conference, s. 215-228, Absolwent, Łódź 2000.
 28. Welfe A., Majsterek M., Długookresowy model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji, Ekonomista, nr 5, 2001, s. 619-633.
 29. Welfe A., Majsterek M., Długookresowe związki miedzy płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji, Bank i Kredyt, 2002, w druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu