BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiński Kazimierz
Tytuł
Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2006, nr 3, s. 57-61
Słowa kluczowe
Usługi, Wartość dodana, Analiza danych statystycznych
Services, Value added, Statistical data analysis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autor pisze, że w latach 1995-2003 w Polsce można zauważyć następujące prawidłowości: rosnącą absolutną wysokość wartości dodanej wytwarzanej w poszczególnych grupach funkcjonalnych usług oraz w całym sektorze usług; rosnący udział usług klasycznych w tworzeniu wartości dodanej; w zasadzie malejący — z wyjątkiem 2000 r. — udział usług finansowo-biznesowych w tworzeniu wartości dodanej; zdecydowanie, systematycznie malejący udział usług stwarzania human capital w tworzeniu wartości dodanej; malejące udziały w latach 1995-1998 oraz rosnące w latach 1999-2001, a następnie znów malejące w latach 2002-2003 udziały usług rządowych w tworzeniu wartości dodanej; największym pracodawcą w sektorze usług o rosnącej w zasadzie (z wyjątkiem lat 1999-2000 oraz 2002 r.) tendencji były usługi klasyczne; drugim w sektorze usług (o różnokierunkowej zmienności co do udziału) pracodawcą były usługi stwarzające human capital, wyraźny, systematyczny wzrost liczby pracujących w usługach finansowo-biznesowych oraz w sekcji określanej krótko jako „usługi rządowe".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu