BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczowska Anna (Instytut Towaroznawstwa)
Tytuł
Jakość produktu w strategiach marketingowych
The Quality of a Product in Marketing Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 432, s. 25-33, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Jakość wyrobów, Marketing, Strategia marketingowa, Marketing-mix, Konkurencyjność wyrobów
Quality of product, Marketing, Marketing strategy, Marketing-mix, Products competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jakość produktu jest bardzo ważnym punktem strategii marketingowej firmy. Autorka omówiła wpływ jakości na strategię marketingową, a także na wynik finansowy firmy.

In the field of marketing a success depends on s choice and realization of a strategy that leads to business development and a long- term competitive supremacy in the market. In the paper the most important types of marketing strategies are analysed. It is shown that each of them can be treated as an element of a single competition strategy which can be defined as a strategy of fight through quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aichi G., What is Commodity Science Approach, Proceedings, Korea 1989.
 2. Badania marketingowe, Mynarski S. i inni, AE, Warszawa-Kraków 1992.
 3. Charapan W.R., The Prophets of Quality, The Quality Review, 1988.
 4. Kotler P., Marketing Management. Analysis, Planning and Control, Prentice - Hall, Englewood Ciffs 1991.
 5. Lisiecka K., jakość a wyniki ekonomiczne wg PISM-u, "Problemy Jakości" 1992, nr 2.
 6. Marketing - jak się to robi, Kłeczek R. i inni, AE, Wrocław 1992.
 7. Marketing. Wybrane zagadnienia, Gnela B. i inni, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, Kraków 1992.
 8. Mintzberg H., Quinn B.J., The Strategy Process, Concepts, Contexts, Cases. Prentice - Hall International Inc. 1990.
 9. Myers H., Marketing, Mc Graw-Hill 1986.
 10. Norma międzynarodowa ISO 8402, 1986.
 11. Noye D., jak opanować procesy jakości, Wrocław 1992.
 12. Oyrzanowski B., Jakość dla konsumenta, producenta i gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1989.
 13. Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 14. Prymon M., Marketing w kierowaniu firm", MASTER, Wrocław 1991.
 15. Sisavic P.M., Kamiński M.F., How to Run a Business in a Market Economy, referat na seminarium, czerwiec 1990.
 16. Snelders D., Badanie roli produktu w konsumenckich decyzjach wyboru, "Design" 1992, No 4.
 17. Stabryła A., Beliczyński J., Rozwój struktur i procesów zarządzania, AE, Kraków 1991 (maszynopis).
 18. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowy, PWN, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu