BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Podejścia metodyczne do humanizowania pracy
A Methodical Approach to the Humanizing of Labour
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 534, s. 55-70, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Humanizacja pracy, Metody humanizacji pracy, Badanie pracy, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Labour humanization, Methods of work humanization, Labour research, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę wyróżniających się metod humanizacji organizacji pracy. W analizie zwrócono szczegółową uwagę na: 1) studia postępowania i rodzaj podejścia metodologicznego, 2) kryteria stosowane w ocenie stanu faktycznego, 3) zasady wykorzystywane w procesie projektowania zmian, 4) szczegółowe techniki badawcze wykorzystane w poszczególnych stadiach postępowania, 5) przedmiot zainteresowania - rodzaj rozpoznawanych i racjonalizowanych potencjalnych czynników dehumanizacyjnych i proponowane do zastosowania metody humanizacji.

In the paper the characterization of the outstanding approaches to the humanizing of labour organization are presented. In analysing the methodologies and methods representative of the humanization of labour organization special attention was given to: 1) stages of the procedure and type of the applied methodological approach, 2) criteria used in evaluating the facts of the case, 3) principles used in the process of planning changes, 4) general methods and outstanding detailed research techniques used in individual stages of the procedure, 5) object of interest, i.e. type of recognized and rationalized potential dehumanization factors and suggested humanizing methods. The performed analysis provided a base for several conclusions regarding future directions in the development of modern methods AIMED at the humanization of labour organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldog R.J., Stearns T.M. [1987], Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
 2. A New Strategy for Job Enrichment [1975], Hackman J.R., Oldham G., Janson R., Purdy K., "California Management Review", Summer [za:] Ivancevich J.M., Matteson M.T. [1987], Organizational Behavior and Management, Business Publications, Inc., Piano Texas .
 3. Boeri D. [1983], Nowa organizacja pracy fizycznej. Wzbogacanie zadań i grupy autonomiczne, Książka i Wiedza, Warszawa.
 4. DuBrin A.J. [1986], Essentials of Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
 5. Kitaann R.H. [1976], MAPS Group, MAPS as a Design Technology to Effectively Mobilize Resources for Social and Organization Problem Solving [w:] The Management of Organization Design. Strategies and Implementation, edited by: R.H. Kilmann, L.R. Pondy, D.P. Slevin, North-Holland, New York, Oxford, Amsterdam.
 6. Kożusznik B. [1992], Człowiek i zespół. Psychologiczna problematyka autonomii i uczestnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 7. Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 8. Mikołajczyk Z. [1984], Metodyka humanizujących zmian organizacyjnych - doświadczenia francuskie, "Prakseologia", nr 1.
 9. Mikołajczyk Z. [1991], Ocena społeczno-ekonomiczna reorganizacji pracy [w:] Nowe metody organizacji i zarządzania, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr hab. J. Trzcienieckiego, AE, Kraków.
 10. Mikołajczyk Z. [1994], Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 11. Mikuła B. [1997], Diagnoza efektywności systemu motywacji pracy w aspektach dehumanizacji społecznego środowiska pracy, Zeszyty Naukowe AE, Kraków, nr 486.
 12. Mikuła B. [1996], Projektowanie zhumanizowanej organizacji pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4.
 13. Mikuła B. [1993], Zadania dodatkowe w procesie humanizacji pracy, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 14. Mikuła B., Potocki A. [1997], Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Antykwa, Kraków- Kluczbork.
 15. Nadler D.A., Lawler III E.E. [1977], Motivation: A Diagnostic Approach [w:] J.R. Hackman, E.E. Lawler, Perspective on Behavior in Organizations, McGraw-Hill, New York.
 16. Ivancevich J.M., Matteson M.T, Organizational Behavior and Management, Business Publication, Inc., Piano, Texas 1987.
 17. Potocki A. [1992], Job Sharing - dzielenie pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4.
 18. Potocki A. [1996], Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu Organizacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 3.
 19. Salancik G.R., Pfeffer J. [1978], A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design, "Administrative Science Quarterly", June.
 20. Stoner J.A.F., Wankel C. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 21. Turton R. [1991], Behavior in a Business Context. Chapman and Hall, London-New York-Tokyo-Melbourne-Madras.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu