BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji
Methodological Aspects of the Organization Macroenvironment Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 534, s. 39-53, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Otoczenie organizacji, Analiza otoczenia konkurencyjnego, Metody prognozowania, Planowanie strategiczne
Organisation environment, Competitive environment analysis, Forecasting methods, Strategic planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano kryteria analizy strategicznej otoczenia. Poprzez metodę PESTER scharakteryzowano kluczowe obszary makrośrodowiska. Wyróżniono i opisano metody analizowania i przewidywania rozwoju makrootoczenia: metoda ekstrapolacji, delficka, QUEST, metoda opinii ekspertów, metody ekonometryczne, scenariuszowe i segmentacyjne.

In the paper a model analysis and criteria of structuring the environment are presented. By means of the PESTER method the key areas of macroenvironment are characterized. A number of methods of analysing and forecasting the development of macroenvironment are distinguished and described. The are: extrapolation methods, Delphian method, QUEST method, strategic gap analysis, segmentation methods, econometric methods, scenario method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartusik K., Cabała P. [1997], Metoda scenariuszy w planowaniu strategicznym, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 2. Bednarczyk M. [1990], Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, AE, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie, Kraków.
 3. Bittel L. [1989], Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa.
 4. Faulkner D., Bowman C. [1996], Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. [1994], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Griffin R. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 7. Johnson G., Scholes K. [1993], Exploring corporate strategy, Prentice Hall, Cambridge.
 8. Kafel T. [1994], Możliwość zastosowania wybranych metod inwentycznych w tworzeniu i usprawnianiu produktów, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków, nr 445.
 9. Kafel T. [1995], Metody portfelowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 10. Kafel T. [1997], Wykorzystanie metody analizy "partnerów" w monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" (na przykładzie rejonowego Urzędu Pracy) "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 11. Martyniak Z. [1997], Wstęp do inwentyki, AE, Kraków.
 12. Misiołek K. [1994], Analiza otoczenia dla potrzeb określania strategii, Zeszyty Naukowe, AE, Kraków, nr 417.
 13. Planowanie strategiczne [1993], pod red. A. Klisiaka, PWE Warszawa.
 14. Porter M. [1994], Competative Advantage, The Free Press, Macmillan Inc, New York.
 15. Romanowska M. [1993], Rozwój analizy strategicznej przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 16. Steinmann H., Schreyoegg G. [1992], Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 17. Strategor [1995], Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 18. Thompson A.A., Strickland A.J. [1992], Strategic Management Concept and Cases, Irwin, Homewood, Boston.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu