BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk Andrzej (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Rosiek Janusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997
New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 537, s. 59-80
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Podaż pracy, Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Struktura bezrobocia, Stopa bezrobocia, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Labour market, Labour supply, Unemployment, Combat unemployment, Structure of unemployment, Unemployment rate, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy przeprowadzili analizę dotyczącą sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997. Zwracają uwagę na wzrost zjawiska ukrytego bezrobocia, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej i wśród młodzieży, którego cechą jest silne przestrzenne zróżnicowanie. W zakończeniu autorzy podkreślają, że rząd powinien dążyć do zwiększania nakładów finansowych na aktywne formy walki z bezrobociem.

The aim of the article is a presentation of new occurrences in the labour market in Poland in the 90s. They have been brought about by transformations of Poland's social and economic system taking place in that period. The process in question has not been completed as yet as evidenced by the necessity, that is still present, of adjusting the Polish economy to the EU requirements, which has a great impact on the condition of the national labour market. Thus, there arises a problem of securing most favourable conditions of Poland's accession in the course of negotiations with the EU authorities. The concession that according to the author is of great importance is full liberalization of the movement of labour force, which would make it possible for Poland to alleviate the negative consequences of the processes of integration in the labour market, which results mainly from the negative foreign trade balance with the EU member-countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski M., Dylematy polityki rynku pracy w Polsce, "Polityka Społeczna" 1997, nr 11-12.
  2. Borei T., Learning Form Transition Economies: Assessing Labor Market Policies Across Central and Eastern Europe, "Journal of Comparative Economies" nr 25/27, s. 366-384.
  3. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu - Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
  4. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., Rynek pracy w procesie transformacji systemowej, "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 1.
  5. Kwiatkowski E., Przyczyny wzrostu bezrobocia w Polsce w latach 1990-1993, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
  6. Kwiatkowski E., Tokarski T., Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, "Ekonomista" 1997, nr 3.
  7. Witkowski J., Co nowego na rynku pracy w Polsce w 1996 roku? "Rynek Pracy" 1997, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu