BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce
The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 669, s. 95-110, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Dywersyfikacja produkcji, Struktura produkcji rolniczej
Agricultural production, Production diversification, Agricultural production structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu omówiono systemowe uwarunkowania przeobrażeń w strukturze produkcji rolniczej. Następnie przedstawiono rolę produktów alternatywnych i znaczenie upraw roślin przemysłowych . W zakończeniu zaprezentowano zarys przewidywanych uwarunkowań i działań strategicznych.

Diversification of production may involve the introduction of alternative goods, different production processes or the creation of new products during the processing of agricultural produce. The author conducts an analysis of these issues according to three groups of products, namely: traditional plant and animal products, cultivation for industrial purposes, and products with smali sales markets. The trend in the transformation of the agricultural production structure to datę has mostly been determined by the economic system. In future, the scope of diversification will depend on who takes the initiative to engender change in rural areas. Thus, in the finał section of the article, the author outlines two scenarios, i.e., (1) the processing industry will be the generator of change and (2) farmer organisations and local authorities will assume this role (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Gradziuk R, Energetyczne wykorzystanie biomasy -przyszłościowa sfera agrobiznesu [w: j Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, pod red. S. Urbana, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 2. Groen J., Pedersen P.O., Conseąuences for the Rural Areas of Innovation and Structural Changes in the Danish Agro-industrial Complex, „Notat" 1986, nr 8.
 3. Holzer J.Z., Demograficzne uwarunkowania rozwoju Polski, „Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 1.
 4. Kapusta E, Agrobiznes i uwarunkowania jego rozwoju w Polsce [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia do Unii Europejskiej, pod red. S. Urbana, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 5. Łuczka-Bakuła W, Bariery wzrostu produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej [w:] Wieś i rolnictwo w okresie przemian systemowych, pod red. W. Łuczki-Bakuły, Wydawnictwo FiS, Poznań 1997.
 6. Majewski E., Ziętara W., System celów w rolniczych gospodarstwach rodzinnych, „Za­gadnienia Ekonomiki Rolnej" 1997, nr 6.
 7. Nietupski T., Możliwości zmian struktury obszarowej i powiększania dochodów rolników na Dolnym Śląsku |vv:) Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji l Unią Europejską, 1.1, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 8. Pałasz L, Podstawy kooperacji w chowie bydła, PWRiL, Warszawa 1974.
 9. Rigby D., Young T., Burton M., The Development of and Prospects for Organie Farming in the UK, „Food Policy" 2001, nr 6.
 10. Urban S., Udział Polski w międzynarodowym handlu rolniczym wobec perspektywy przystąpienia do Unii Europejskiej [w:] Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, t. I, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wro­cław 1998.
 11. Zieliński K., Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 12. Ziętara W., Cele gospodarowania rolników indywidualnych, „Wieś Współczesna" 1986, nr 7.
 13. Zysnarska E., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu