BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Barbara
Tytuł
Wpływ koncepcji wyniku finansowego i metody jego pomiaru na odroczony podatek dochodowy
The Influence of Profit Concept and Profit Measurement Method on Deferred Taxation
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 2, s. 39-46, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Podatek dochodowy
Financial performance, Business valuation method, Income tax
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
W artykule wykazano, iż zakres identyfikowanych różnic przejściowych w uznawaniu przychodów i kosztów zgodnie z zasadami prawa bilansowego i przepisami podatkowymi zależy od: zastosowanej metody pomiaru wyniku, do których zalicza się metodę "przychody -koszty" lub metodę "aktywa - zobowiązania", przyjętej koncepcji wyniku, tj. koncepcji wyniku netto lub koncepcji wyniku całościowego.(abstrakt oryginalny)

As it has been shown in the paper, the scope of temporary reasons for deferred taxation can be identified in the accounting system only with respect to the way the reasons have been measured. The method of establishing the temporary reasons depends on: adapted approach to profit measurement. ie. the "revenues - costs" approach or the "assets - liabilities" approach, applied profit concept, ie. the "net profit" concept or the "comprehensive profit" concept.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. FASB Statements of Financial Accounting Standards, John Wiley & Sons Inc. NY 2000.
  2. Gierusz B. (1999),Odroczony podatek dochodowy, "Rachunkowość" nr 11.
  3. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
  4. Keller T.F. (1996), Interperiod Tax Allocation, [w:] Modern Accounting Theory, Englewood Cliffs.
  5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy" (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 września 2004 r. nr 13, póz. 132).
  6. Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 17.
  7. Turyna J. (2003), Standardy rachunkowości. MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu