BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawski Jarosław
Tytuł
Model oceny rentowności centrów zysku z wykorzystaniem standardowej marży pokrycia
The Model of Profit Centres Profitability Assessment with the use of Standard Contribution Margin
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 2, s. 107-118, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Rentowność, Rachunek kosztów, Marża handlowa, Budżetowanie
Profitability, Cost accounting, Trade margin, Budgeting
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Artykuł omawia modelowe wykorzystanie standardowej marży pokrycia jako narzędzia oceny rentowności ośrodków zysku w systemie budżetowania przedmiotowego zorientowanego regionalnie. Dla każdego produktu marżę standardową liczy się jako różnicę miedzy ceną sprzedaży (katalogową) a jednostkowymi, standardowymi kosztami zmiennymi wytwarzania i sprzedaży. Zaletą zastosowania marży standardowej w ocenie centrów zysku jest oddzielenie wpływu odchyleń rzeczywistych kosztów wytwarzania od kosztów wzorcowych na sposób oceny. Dzięki przyjęciu modelu rachunku kosztów zmiennych dodatkowo można zastosować wielostopniowe i wieloblokowe raporty analityczne, będące podstawą takiej oceny. Metodologia ta pozwala na ocenę ex ante i ex post wraz z kalkulacją odchyleń. Możliwa jest więc do zastosowania w zaawansowanych systemach rachunkowości zarządczej, których zadanie polega na odzwierciedleniu złożonych struktur dystrybucyjno-sprzedażowych oraz drobiazgowej analizie ponoszonych tam kosztów.(abstrakt oryginalny)

The paper briefly describes a profitability assessment model for regionally-oriented profit centres in a budgetary control system. The concept of standard contribution margin has been adapted in order to separate the influence of variances in variable product costs form the performance measurement for profit centres. Production costs variances are disclosed in production reports but not in sales ones. For each product a standard contribution margin is calculated as a difference between a standard list price and standard variable manufacturing and selling unit costs. Sales reports for profit centres are prepared in marginal costing approach and list four levels of contribution margin (CM), ie, basic CM, product CM, channel CM and regional CM. The respective CM amounts and CM/S ratios arę dependant on a regional manager in the part that represents his managerial responsibility of sales volume and sales price policy, the unit manufacturing cost being standardised for each product. This prevents sales reports from being influenced by increasing or decreasing unit manufacturing costs managed by production managers. In the author's opinion this approach reflects the real responsibility differentiation between sales and production structures. Details in the sales reports are categorised according to products' individual contribution margins multiplied by respective sales volumes with regard to individual and common costs of distribution channels and sales regions. Additional analyses of break-even point is possible and other performance measures are possible within this model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Nowosielski S. (2001), Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  2. Nowak E. (2000), Zasady wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 1/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu