BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniuk Olga
Tytuł
Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna
The Internal Audit and the Internal Control
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 2, s. 131-142, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Audyt, Kontrola wewnętrzna, Przegląd literatury
Audit, Internal control, Literature review
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie audytu wewnętrznego według międzynarodowych standardów IIA oraz przedstawiono definicje audytu wewnętrznego spotykane w literaturze polskiej i zagranicznej. Podjęto także próbę uporządkowania jego zadań, do których zaliczono przede wszystkim identyfikację ryzyk na jakie narażone jest przedsiębiorstwo, udoskonalanie procesów zarządzania ryzykiem, analizę i ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę działalności operacyjnej pod względem efektywności i zgodności z celami przedsiębiorstwa oraz przekazywanie kierownictwu jednostki rekomendacji zmian mających zmniejszyć zagrożenia dla firmy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Druga część artykułu poświęcona jest kontroli wewnętrznej, jej istocie, oraz funkcji w przedsiębiorstwie, do których można zaliczyć ochronę informacji, ochronę majątku, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Ostatnią część artykułu stanowi prezentacja podobieństw i różnic między audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną pod względem: celu działania, charakteru działania, miejsce w przedsiębiorstwie, formy działania, wyników pracy, stosowanych narzędzi.(abstrakt oryginalny)

Internal audit is the result of the internal control inefficiency. The article briefly presents the definition and the role of internal audit and the internal control. It shows differences in the role, status in the enterprise, kind of activities and the final results of the internal audit and the internal control.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt wewnętrzny. Spojrzenie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.
 2. Cain J., Understanding the revised Standards, Internal Auditing&Business Risk, April 2004.
 3. Czarny M., Czarny A., Rola audytu wewnętrznego w administracji publicznej, materiały konferencyjne Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Akademia Rolnicza i Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 4. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004.
 5. Dunn J., Auditing. Theory and practice., Prentice Hall, Cambridge 1991.
 6. Filipiuk J., Gołębiewski G., "Finanse publiczne. Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym", Gazeta Prawna 233/2002 z dnia 03.12.2002.
 7. Heigl A., Controlling-Interne Revision, Gustav Fischer Verlag, Stutgart-New York 1998.
 8. Howard L.R., Auditing, Pitman Publishing, Londyn 1992.
 9. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 10. Kulik E., Zarządzanie jednostką gospodarczą z udziałem audytu wewnętrznego, Materiały konferencyjne Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Akademia Rolnicza i Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 11. Leski J., Zarządzanie ryzykiem a audyt wewnętrzny w świetle zaleceń Komisji Turnbulla, Deloitte&Touche, Warszawa 2000.
 12. Łuck W., Lexikon der Internę Revision, Oldenburg Verlag, Oldenburg 2001.
 13. Międzynarodowy Standard Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors 2003.
 14. Ministerstwo Finansów, Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Warszawa 2002.
 15. Moczydłowska W., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Gazeta Prawna 61/2000 z dnia 21.07.2000.
 16. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW, Educator, Częstochowa 2003.
 17. Winiarska K., Kontrola finansowo - księgowa a auditing wewnętrzny, ZT nr 40, SKwP, Warszawa 1997.
 18. Zarzecki D., Rola controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, materiały konferencyjne Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 19. Żytyniec D.A., Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, materiały konferencyjne Kontrola i audyt w perspektywie europejskiej, MSWiA Departament Kontroli, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu