BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorska Marta
Tytuł
Koncepcja true and fair view w polskich podręcznikach rachunkowości
True and Fair View Concept in Polish Accounting Handbooks
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 2, s. 187-194, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Zasady rachunkowości, Przegląd literatury
Financial accounting, Accounting principles, Literature review
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza uwzględnienia w polskich podręcznikach rachunkowości finansowej jednej z fundamentalnych koncepcji rachunkowości, tzw. true and fair view (TFV). Autorka bada 29 publikacji pochodzących z lat 1995-2003. W badaniu skoncentrowała się na tym, ile podręczników i w jaki sposób przedstawia koncepcję będącą strażniczką właściwego odzwierciedlenia przez rachunkowość rzeczywistości gospodarczej. Jak tłumaczy się sformułowanie na język polski, jak wyjaśnia TFV i w jakim stopniu uwzględnia się międzynarodowy charakter koncepcji to zagadnienia, na które zawracano szczególną uwagę. W wyniku analizy stwierdzono, iż zdecydowana większość publikacji uwzględnia koncepcję TFV. Najczęściej jednak jest to krótka wzmianka lub parafraza wyrażenia ustawowego. Znaczenie i specyfika TFV nie są w większości podręczników wystarczająco uwypuklone.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the scope of inclusion in Polish financial accounting handbooks one of the fundamental accounting concepts, which is true and fair view (TFV). The author examines 29 books published between 1995 and 2003. The paper concludes that although in most cases TFV is included, its essence and importance are omitted.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beresińska A., Golec M., Karmańska A. (1997), Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 39 SKwP.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., (2002), Rachunkowość finansowa, Di-fm, Warszawa.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I. (1996), Rachunkowość finansowa - cz. I wykład, Difin, Warszawa.
 4. Kalwasińska E., Maciejowska D. (2002), Rachunkowość finansowa, Wydział Zarządzania UW, Warszawa.
 5. Kosmala MacLullich K. (2003), The True and Fair View Construct in the Context of Polish Transition Economy : Some Local Insights, European Accounting Review, Vol. 12, No. 3.
 6. Litwińczuk H. (1995), Prawo bilansowe, KiK, Warszawa.
 7. Messner Z. (2001), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice.
 8. Micherda B. (2002), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE, Kraków.
 9. Nowak S. (2002), Podstawy rachunkowości i system finansowo-księgowy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 10. Sikorska M. (2001), Ewolucja zasady true and fair view w prawie polskim po 1990 roku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 4.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, (Dz.U. nr 121, póz. 591 ze zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu