BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silska-Gembka Sylwia
Tytuł
Pomiar wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. Problemy i zagrożenia
Valuation of The Financial Position for Long-term Contracts - Problems and Threats
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 2, s. 195-205, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, Wynik finansowy, Ewidencja księgowa
Long-term contracts, Long-term liabilities, Financial performance, Accounting records
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z właściwym rozliczeniem kontraktu długoterminowego i wynikających z tego zagrożeń. Przedmiotem rozważań w artykule są następujące zagadnienia: 1. Specyfika kontraktów długoterminowych. 2. Wymiar bilansowy wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. 3. Wymiar podatkowy wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych. 4. Wymiar pieniężny wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the basic problems connected with a proper accounting of long - term contracts. The paper discusses the following issues: 1. Characterization of long-term contracts. 2. Balance measure of financial position for long - term contracts. 3. Taxation measure of financial position for long-term contracts. 4. Monetary measure of financial position for long-term contracts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobula A. (2001), Roboty budowlane w toku - dziś i jutro, "Rachunkowość" nr 12.
  2. Fedak Z. (2001), Długoterminowe umowy o roboty budowlane, SKwP, Warszawa.
  3. Gierusz B. (2002), Podatek odroczony a długoterminowe umowy o roboty, "Rachunkowość" nr 12.
  4. Gierusz J. (2000), Metody pomiaru wyniku finansowego przy realizacji kontraktów długoterminowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" nr 56, Warszawa.
  5. Gierusz J. (2000), Umowy o budowę, "Rachunkowość", nr 5.
  6. Helin A., Bernaziuk A., (2003) "Kontrakty długoterminowe", ODDK, Gdańsk.
  7. Karwowski P. (2002), Wycena kontraktów długoterminowych, "Prawo Przedsiębiorcy", nr 21.
  8. Paczuła Cz.(2001), Roboty w toku w kontraktach długoterminowych firm budowlano-montażowych - przed i po nowelizacji ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość komentarze do ustawy", nr 11.
  9. Waśniewski T., Goś W.(2002), "Rachunkowość przedsiębiorstw", FRR w Polsce, Warszawa.
  10. Wieczorek D.(2003), Rachunek przepływu środków pieniężnych jako instrument zarządzania finansami w przedsiębiorstwach budowlanych, Praca doktorska, Sopot.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu