BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta
Tytuł
Rachunek kosztów w małych przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian
Current Accounting Cost Practice and its Associated Trends for Small Manufacturing Companies in Northen Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 2, s. 141-157, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Koszty w przedsiębiorstwie, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Cost accounting, Costs in companies, Accounting in enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przestawia wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone metodą reprezentacyjną w pomiotach małych w okresie od maja 2000 r. do czerwca 20001 r. Obserwacją objęto 136 przedsiębiorstw, prowadzących pełne księgi rachunkowe. Celem zrealizowanego projektu było wskazanie roli funkcjonującego w jednostkach małych rachunku kosztów oraz przewidywanych kierunków jego zmian i na tym tle ocena stopnia przygotowania polskich przedsiębiorstw do walki konkurencyjnej z firmami krajów UE. (fr. tekstu)

The subject of this paper is introduction the results of empirical research condacted in Poland during 2000-2001. The conducted survey covered 136 small manufacturing companies located in one of the three provinces of northen Poland. Individual firms were selected by means of a statistical method and samples had random character. The main purpose of this project was to identify functions complying with cost accounting practice applied in small polish enterprises and its anticipated trends. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS i ZBSE, GUS i PAN - Raport o stanie sektora MPS w latach 1999-2000 - PARP.
 2. Horngren Ch. T., Foster G. (1991), Cost Accounting A Managerial Emphasis. Prentice-Hall, International Editions.
 3. Jarugowa A., (1996), Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Nowa Europa, dodatek z dnia 30 stycznia 1996, Warszawa.
 4. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 5. Jarugowa A., Skowroński J. (1982), Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa.
 6. Jarugowa A., Szychta A. (1996), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Nowa Europa, dodatek z dnia 5 września, Warszawa.
 7. Odorzyńska E. (2000), Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6.
 8. Penc J. (1995), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 9. Sawicki K. (1996), praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, Rachunek kosztów, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 10. Sobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze "Rafib", Łódź 1998.
 11. Szreder M., Balicki A. (2001), Sektor małych przedsiębiorstw wobec integracji z Unią Europejską, Marketing i Rynek , nr 5.
 12. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. "Prawo działalności gospodarczej", Dziennik Ustaw nr 101 (1999), poz. 1178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu