BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Wydział Finansów)
Tytuł
Rola rachunkowości w ochronie środowiska w opinii praktyków - wyniki badań ankietowych
The Role of Accounting in Environmental Protection in the Opinion of Practitioners - Results of Survey Research
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 674, s. 45-60, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Ochrona środowiska, Badania ankietowe
Financial accounting, Environmental protection, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Celem opracowania jest prezentacja opinii respondentów (członków zarządów, głównych księgowych i służb ochrony środowiska - ogółem 84% respondentów- jednostek gospodarczych) dotyczących kilku wybranych zagadnień odnośnie do roli rachunkowości w ochronie środowiska, rozpatrywanych dla ogółu badanych oraz według branż, stanowisk, wykształcenia i doświadczenia zawodowego."

In the global economy, environmental issues are becoming increasingly important due to the social responsibility of corporations. As awareness of the threats to societies increases, demands are being made for information on the impact of business activities on the quality of life. In measuring the economic effects of an enterprise's operations on the environment, it is important to capture and reveal the quantified costs and environmental losses in the enterprise's external and internal reporting, as well as to stimulate preventive and restorative measures. The objective of the survey research was to study the opinions of certif ied accountants and company management board members as well as environmental protection services chiefly on the role of accounting in environmental protection. The author presents the results of this research in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Piontek F., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównowa­żonym (trwałym) rozwoju, „Problemy Ekologii" 2000, nr 5.
  2. Stępień M., Koncepcja ankiety badawczej dotyczącej ekologicznego ukierunkowania pomiarów ekonomicznych dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstw [w:| Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, AE w Krakowie, Kraków 2001.
  3. Stępień M., Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 633, Kraków 2003.
  4. Wojas M., Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w polskich przedsię­biorstwach w okresie transformacji systemu społeczno-gospodarczego, autoreferat rozprawy doktorskiej (maszynopis), AE w Krakowie, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu