BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purgał-Popiela Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Problem pomiaru wartości niematerialnych w organizacji uczącej się
The Problem of Measuring Intangible Value in the Learning Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 679, s. 47-61, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą, Metody pomiarowe
Intangible asset, Learning organisations, Knowledge management, Measuring methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny przydatności metod i narzędzi pomiaru opracowanych w ramach perspektywy kapitału intelektualnego. Wyznaczono również pożądany kierunek zmian z punktu widzenia kształtowania procesów uczenia się organizacji.

Nowadays, importance is attached to an organisation's resources that do not appear on the balance sheet or in other accounting documents. Practitioners and researchers of management and accounting and related fields are seeking a new prescription for success - in this case ways of increasing company competitiveness that relate to non-quantifiable components of assets. Among the most popular of these stem from a resource-based approach: the learning organisation and knowledge management, as well as intellectual capital as represented by the fields of accounting and finance. In this paper, the author attempts to evaluate the utility of methods and measuring tools developed under the intellectual capital approach for knowledge-management purposes. The author shows that the existing Solutions in this area incorporate only the static dimension of knowledge. In addition, the author establishes a desired direction of change and improvement of tools for measuring and evaluating knowledge from the perspective of processes within the learning organisation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. |2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D. 12002), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Bontis N. [2002], Managing Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital [w.] The Strategie Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Ch.W. Choo, N. Bontis (red.), Oxford University Press.
 4. Burgoyne J. [1994], Managing by Learning, „Journal of Management Learning", 25 (1).
 5. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Collis D.J., Montgomery C.A. [1995], Competing on Resources: Strategy in the 1990 s, „Harvard Business Review", nr 73(4).
 7. Dobija D. 12003], Pomiar zasobów intelektualnych firmy [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt Naukowy, SGH, Warszawa, nr 36.
 8. Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 9. Garvin D.A. [1993], Building a Learning Organization, „Harvard Business Review", lipiec-sierpień.
 10. Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, J. Roos, G. Roos, N. Dragonetti, L. Edvinsson [1998], New York University Press.
 11. Kandola R., Fullerton J. [1994], Managing the Mosaic: Diversity in Action, Institute of Personnel Development, London.
 12. Kaplan R.S., Norton D.V. [1996], Using the Balanced Scorecard as a Strategie Management System, „Harvard Business Review", styczeń-luty.
 13. Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 14. Kwiatkiewicz A. [2001], Organizacje uczące się - definicja, warunki funkcjonowania oraz implikacje dla praktyki zarządzania kapitałem intelektualny m firmy [w:| Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, A. Pocztowski (red.), WSB-NLU Nowy Sącz.
 15. Mayo A. [2001], The Human Value of the Enterprise. Valuing People as Assets. Monitoring, Measuring, Managing, Nicholas Brealey Pbl., London.
 16. Mikuła B. [2001], W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 17. Nonaka 1., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 18. Pedler M., Boydell T., Burgoyne J. [1989], Towards Learning Company, „Management Education and Development", 20 (1).
 19. Pfeffer J., Sutton R.I. [2002], Wiedza a działanie. Przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 21. Purgał-Popiela J. [2003], Niefinansowe metody pomiaru kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 629,.
 22. Saint-Onge H. [1996], Tacit Knowledge: the Key to the Strategic Alignment of Intellectual Capital, "Strategy and Leadership", kwiecień.
 23. Senge P. [1998], Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 24. Sierociński P. [2002], Mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, „Zarządzanie zasobami ludzkimi" nr 6/2.
 25. Stewart T.A. [1997], Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday/ Currency, New York.
 26. Sveiby K.E. [1997], The New Organizational Wealth. Managing & Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler Pbl. Inc., San Francisco.
 27. Wick C.W., Lean L.S. [1995], Creating a Learning Organization: from Ideas to Action, „Human Resource Management", lato.
 28. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [200J], materiały konferencyjne WSPiZ im. L. Koźmińskiego i Polskiej Fundacji Promocji Kadr, PFPK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu