BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk-Śpiewak Katarzyna
Tytuł
Makroczynniki kształtujące konsumpcję (na przykładzie Polski)
Macro Conditionings of Consumption (for Example Poland)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 5-18
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna państwa
Consumption, Consumer behaviour, Economic policy, Social policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła wpływ makrouwarunkowań na konsumpcję polskich gospodarstw domowych. Około jedna trzecia Polaków w znikomy sposób skorzystała z transformacji. Wolny rynek stał się problemem głównie dla rolników, wielkoprzemysłowej klasy robotniczej oraz górników. Część społeczeństwa wykorzystała jednak nową sytuację. Przedsiębiorczość Polaków doprowadziła do powstania ok. 2 mln nowych organizacji, inicjatyw i podmiotów gospodarczych. Obecnie struktura wydatków gospodarstw domowych powoli zbliża się do standardów rozwiniętych krajów UE: dużo na mieszkanie, coraz mniej na żywność, coraz więcej na artykuły trwałego użytku.

Final decision about consumption depend on macro and micro determinants. Macro conditionings are indirect determinants of buy decision. Indirect determinants comprise: politics, economic and social conditionings. These conditionings are variable during time. This article is described change macro determinats and change consumption in Poland in the period of last ten years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu