BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulawczuk Przemysław
Tytuł
Alokacja pomocy publicznej do małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu kryterium efektywności podatkowej
Allocation of Public Support to Small and Medium-Sized Enterprises with Application of Tax Productivity Principle
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 3, s. 35-55, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Ulgi podatkowe, Efektywność ekonomiczna
Small business, Subsidies granted to enteprises, Tax incentives, Economic efficiency
Uwagi
streszcz.enie, summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie możliwości alokacji pomocy publicznej do sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu kryterium efektywności podatkowej. W artykule autor przedstawia możliwe przykłady tych alokacji pomocy publicznej do segmentów bazy podatkowej charakteryzujących się różną efektywnością podatkową. W oparci o metody programowania matematycznego wyliczono przyrosty wpływów podatkowych z zastosowania poszczególnych narzędzi pomocy publicznej. Artykuł wskazuje na możliwości wykorzystania metod matematyczno-statystycznych do optymalizacji gospodarki publicznej.(oryg. streszcz.)

The main objective of the publication is to present opportunities to apply tax productivity criterion to allocation of public support to Small and Medium-Sized Enterprises in order to maximize tax revenue from this sector. This approach allows to consider public support not as the market intervention but as the investment in the future. Accordingly to author's proposition, public resources could be allocated to tax base segments which are characterized by the highest tax productivity and have the ability to produce rich tax revenues. The proposition is partly based on findings of optimal taxation theory, but utilizes different objectives and estimation methods (mathematical programming). Author presents three examples of possible optimal allocation of public support to SME segments and estimates optimal tax revenues on basis of real data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Diamond P.A., Mirrless J.A. (1971), Optimal taxation and public production I-II, "American Economic Review" vol. 61.
 2. Acs Z., Audretsch D. (1992), The Social and Economic Impact of Entrepreneurship, w; The State of Art Of Entrepreneurship, Kent Publishing, Boston.
 3. Atkinson A.B., Stiglitz J.E. (1980), Lectures on Public Economics, Mc-Graw-Hill Book Company (UK) Limited, London.
 4. Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A, Szczurek T. (2003), Finansowanie Biznesu Technologicznego, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa-Gdynia.
 5. Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A. (2002), Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw o zaawansowanych technologiach. Rozwiązania światowe i polskie programy regionalne, Część I, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 6. Bednarski L. (2001), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 7. Bellman R.E., Dreyfus S.E. (1967), Programowanie Dynamiczne, PWE, Warszawa.
 8. Bregman A., Fuss M., Haim R. (1998), The Effects of Capital Subsidation on Israeli Industry, National Bureau of Economic research, Cambridge, Working paper 6788.
 9. Czekaj J., Dresler Z. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Entrepreneurship and Growth: Tax Issues (2002), OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, Paris.
 11. Feldstein M. (2002), The Role for Discretionary Fiscal Policy in a Low Interest Rate Environment, National Bureau of Economic Research, Working Paper 9203, Cambridge.
 12. Goolsbee A. (1997), Taxes, Organizational Form, and the Deadweight Loss of the Corporate Income 7ax, National Bureau of Economic Research, Working Paper 6173, Cambridge.
 13. Grabowski M.H., Kulawczuk P. (1990), Kapitał i inne techniki finansowania rozwoju małych przedsiębiorstw, "Gazeta przemysłowa", nr 22/1990.
 14. Grabowski M.H., Kulawczuk P. (1991), Finansowe wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw, Rozwiązania światowe i ich adaptacja do warunków polskich, zeszyt nr 9 z serii Transformacja gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 15. Gruber J., Saez E. (2000), The Elasticity of Taxable Income: Evidence and Implications, National Bureau of Economic Research, Working Paper No 7512, Cambridge.
 16. Guellec D., Van Pottelsberghe B. (2000), The Impact of public R&D expenditure on business R&D, Paris, OECD STI Working Papers No. 2000.4.
 17. Hall B.H., Reenen J. (1999), How effective are Fiscal Incentives for R&D? A Review of the Evidence, National Bureau of Economic Research, Cambridge, working paper 7098.
 18. Heady C. (1993), Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy: A Survey, "Fiscal Studies" vol. 14, no l pp. 15-41.
 19. Hendriks K., Amit R., Whistler D. (1997), Business Taxation of Small and Medium-sized Enterprises in Canada, The University of British Columbia, Working Paper 97-11, Prepared for the Technical Committee on Business Taxation.
 20. Kulawczuk P. (2004), Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 21. Prawo działalności gospodarczej (1999), ustawa z dnia 17 grudnia 1999 roku, Dziennik Ustaw z dnia 17 grudnia 1999 nr 101, póz. 1178.
 22. Ramsey F.P. (1927), A contribution to the theory of taxation, "Economic Journal", vol. 37.
 23. Scarpetta S. Tressel T. (2002), Productivity and convergence in a panel of OECD industries: Do regulations and institutions matter?, Paris OECD Economics Department Working Papers No 342.
 24. Slemrod J. Kopczuk W. (2000), The Optimal Elasticity of Taxable Income, National Bureau of Economic Research, Working paper 7922.
 25. Sobczyk M. (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wyd. UMCS. Lublin , s. 176-177.
 26. Stern S., Porter M.E., Furman J.L. (2000), The Determinants of National Innovation Capacity, National Bureau of Economic Research, Cambridge, working paper 7678.
 27. Stiglitz J.E. (1987), Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New New Welfare Economics, National Bureau of Economic Research, Working paper 2189, Cambridge.
 28. Structural Policies and Growth (2003), OECD, Paris Twornicka H. (1993), Popieranie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, "Przegląd organizacji" 10/93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu