BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Ewa
Tytuł
Dostosowanie polityki ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii Europejskiej
Adjustment of Ecological Policy in Poland to Requirement of EU
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 2001, nr 7, s. 41-52
Słowa kluczowe
Dyrektywy UE, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Polityka ekologiczna państwa, Zarządzanie zasobami środowiska, Integracja gospodarcza Polski z UE
EU directives, Environmental protection, Ecological politics, State ecological policy, Environmental resources management, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
Zsfg.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podpisanie układu o stowarzyszeniu Polski z UE to wyznacznik polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Jeśli chodzi o politykę ochrony środowiska to największe znaczenie mają następujące zasady: sprawcy, zapobiegania, efektywności gospodarczej, sprawiedliwości, pomocniczości. Zasady te i programy ochrony środowiska stały się podstawą polityki ekologicznej UE, na który składa się: narodowa polityka poszczególnych krajów, prawo pierwotne UE, dyrektywy UE, umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska. Polska opracowała strategię rozwoju społeczno-gospodarczego do 2010 roku. Obejmuje ona działania dostosowane do standardów UE w zakresie ochrony środowiska.

Negotiations releted to association between Poland and EU determine the way of Polish economic policy for the next years. Some problems connected with ecological policy such as perpetrators, prevention, economic efficiency, justice and help were presented in the paper. Regulations and programs of environmental protection is the base of European ecological policy. Poland worked out a strategy of socio-economic development until the year of 2010. Mentioned stratedy includes operations conformed to European standards in the field of environmental protection. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1429-2440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu