BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwiński Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Motywowanie sportowców do uzyskania wysokich wyników
Motivating Athletes to Achieve Maximum Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 679, s. 79-91, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Techniki motywowania, Sport
Work motivation, Motivation techniques, Sport
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przeprowadzono krótką charakterystykę organizacji sportowej. Następnie przeprowadzono rozważania podziału sportu na amatorski i zawodowy oraz przedstawiono najbardziej rozpowszechnione techniki motywacyjne i ich odniesienie do uzyskiwania przez sportowców wysokich wyników. W zakończeniu zasygnalizowano problem finansowych motywacji zawodników w organizacjach sportowych.

In this article, the author presents the main theories of motivation and how they are implemented in sports organisations. First, the author deals with the specific nature of sports organisations, indicating the key traits that set them apart from other organisations. The author deals both with financial and non-financial methods of motivating employees and bases his article on practical knowledge gained from working with the Municipal Sports Club "Cracovia Sportowa" Joint-Stock Company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. [2000J, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Griffin R. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
  3. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
  4. Reykowski J. [1970], Z zagadnień psychologii motywacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  5. Krawczyk Z. (1997), Sport [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku - kultura Fizyczna i sport, Z. Krawczyk (red.), Instytut Kultury, Warszawa.
  6. Klisiński J. (2000), Profesjonalizacja i profesjonaliści w zarządzaniu sportem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  7. Robbins P.S. DeCenzo D. A. [2002], Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Ustawa o kulturze fizycznej z dn. 18.01.1996 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu