BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzymała Agnieszka
Tytuł
Japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Azji Południowo-Wschodniej
Japanese Foreign Direct Investments in South-Eastern Asia
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 85-99, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign investment
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jakie są obecnie japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rejonie Azji Południowo-Wschodniej, dotychczas największego odbiorcy japońskich inwestycji. Artykuł pokazuje aktualny ich stan oraz inwestycje tych krajów w Japonii.

Article presented the foreign direct investments in South-Eastern Asia region. This region is so far the biggest recipient of Japanese investments. The article shows current state and investments of these countries in Japan.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blomström M., Konan D., Lipsey R. E., FDI in the Restructuring of the Japanese Economy, Working paper series 7693, National Bureau of Economic Research Inc., May 2000.
 2. Boss Informacje Ekonomiczne, "Boss Gospodarka", nr 2(459), luty 2003.
 3. Bossak J. W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2004.
 4. Dunning J. H., Explaining the International Direct Investment Position of Countries. Towards a Dynamic or Developmental Approach, "Weltwirtschaftliches Archiv", 1981, No. 119.
 5. Dunning J. H., The Eclectic Paradigm of International Production: a Restatement and Some Possible Extensions, "Journal of International Business Studiem" 19, No. 3, s. 1-31.
 6. Foreign Direct Investment in Southeast Asia, OECD Proceedings, Paris, 1999, s. 10-14.
 7. Japan - Direct Investment Abroad: Outflows by Country, International Direct Investment Statistics Yearbook 1991-2002, OECD 2003.
 8. Góralski W., Japonia a współpraca regionalna w strefie Azji - Pacyfiku, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, "Studia i Materiały", nr 30, Warszawa 1991.
 9. Keizai Hoko Center, Japan Institute for Socjal and Economic Affairs na podstawie danych publikowanych przez Japan Ministry of Finance, Statistics, Foreign Direct Investment, Inward Direct Investment, by Country & Region, 2003, [za:] http://www.mof.go.jp/english.
 10. Kojima K., A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment, "Hitotsubashi Journal of Economics" 1982, Vol. 23.
 11. Kojima K., Direct Foreign Investment. A Japanese Model of Multinational Business Operations, Croom Helm, London 1978.
 12. Kolka M, Piotrkowski J., Klucz do sukcesu Japonii leży dziś w Pekinie i w zaawansowanych technologiach, Wydawnictwo Instytutu Analiz i Prognoz Gospodarczych, www.globaleconomy.pl.
 13. Kume G., Recent Trends and Prospects for Japanese Direct Investment in Asia, Foreign Direct Investment Relations between the OECD and the Dynamic Asian Economies, The Bangkok workshop, Informal Dialogue with the DAEs OECD, Paris 1993.
 14. Oziewicz E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Poludniowo-Wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 15. Starzyk K., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarkach Azji Pacyfiku. Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, ".Problemy Gospodarki Światowej", nr l, Wydawnictwo Naukowe Temper. 2001.
 16. The East Asian Miracle, Economic Growth and Public Policy, A World Bank Research Report. Published for the World Bank, Oxford University Press. 1993.
 17. The Ministry of Foreign Affairs of Japan, www.mofa.go.jp/policy/oda.
 18. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w europie środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, WUŁ, Łódź 1996.
 19. Witkowska J., Porozumienie w sprawie handlowych aspektów polityki inwestycji (TRIMS/WTO). Zobowiązania Polski i ich realizacja, "Gospodarka w praktyce i teorii", nr 1(2) 1998, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 20. World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, United Nations Conference on Trade and Development. United Nations, New York and Geneva, 2002, s.43-47.
 21. World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International Perspectives, United Nations Conference on Trade and Development. United Nations. New York and Geneva 2003.
 22. World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R and D, United Nations Conference on Trade and Development. United Nations, New York and Geneva.
 23. Wysokińska Z., Aspekty technologiczne konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz Polski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, kwartalnik "Studia Europejskie", nr 2/1997.
 24. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 25. Yamawaki H., The Evolution and Structure of Industrial Clusters in Japan, SMEs in the Age of Globalization, edited by David B. Audretsch,. Great Britain MPG Books Ltd., Bodmin Conwall 2003.
 26. Yuhua Yan, FDI in China: Its Evolution and General Trends, Warsaw 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu