BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Stefan, Krajewski Piotr, Mackiewicz Michał
Tytuł
Wysokość bezrobocia a mobilność przestrzenna kobiet
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 75-83, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie kobiet, Mobilność ludności, Mobilność siły roboczej, Migracja zawodowa
Female unemployment, Population mobility, Labour force mobility, Occupational migration
Abstrakt
Przedstawiono ogólna charakterystykę międzywojewódzkiej mobilności przestrzennej kobiet w Polsce. Następnie oszacowany został wpływ poziomu bezrobocia na kształtowanie się mobilności przestrzennej. Opracowanie kończy się przedstawieniem wniosków z przeprowadzonej analizy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Z. Holzer (1994), Demografia, PWE, Warszawa. J. T. Kowalewski (2000), Mobilność przestrzenna, [w:] Mobilność zasobów pracy, (red.) E. Kryńska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa.
  2. E. Kryńska (2001), Ruchliwość przestrzenna, międzyzakładowa i zawodowa w Polsce, [w:] Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, (red.) E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  3. E. Kwiatkowski, L. Kucharski (2000), Przepływy siły roboczej między zatrudnieniem, bezrobociem i biernością zawodową, [w:] Mobilność zasobów pracy, (red.) E. Kryńska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  4. E. Kwiatkowski, L. Kucharski i T. Tokarski (2005). Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacji i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, (red.) S. Krajewski, L. Kucharski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Migracje wewnętrzne ludności 2002 (2003), GUS, Warszawa.
  6. Rocznik Statystyczny (2002), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu