BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszyn Kamila
Tytuł
Istota, funkcje, cele oraz strategie współczesnej polityki pieniężnej
Essence, Functions, Goals and Strategies of Contemporary Monetary Policy
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 53-61, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna państwa, Banki centralne
State monetary policy, Central banks
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest przegląd pojęciowy w zakresie funkcji, celów oraz strategii polityki pieniężnej na podstawie przeczytanej literatury. Omówiono role polityki pieniężnej w polityce gospodarczej. Przedstawiono definicje polityki pieniężnej. Zaprezentowano sposób formułowania celów polityki pieniężnej – strategię oddziaływania pośredniego.

Main goal of this article is review of concepts in the range of function, goals and strategies of monetary policy based on read literature. Discussed importance of monetary policy in economic policy. Presented concepts of monetary policy. (MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. (1998) Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003, NBP, Warszawa.
 2. Belka Marek (1999), Ewolucja poglądów teoretycznych na temat roli państwa w gospodarce. Studia poświęcone pamięci profesora Janusz Górskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Bernanke Ben S., Mishkin Frederic S. (l 997), Inflation Targeting: a New Framework for Monetary Policy?, Working Paper 5893, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 4. Duwendag Dieter, Karl-Heinz Ketterer, Wim Koesters, Rüdiger Pohl, Diethard B. Simmmert (1996), Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.
 5. Federowicz Zdzisław (1993), Podstawy teorii finansów, Poltex, Warszawa.
 6. Federowicz Zdzisław (1993), Polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.
 7. Federowicz Zdzisław (1999), Teorie pieniądza, Poltex, Warszawa.
 8. Hali Robert E., Taylor John B. (1997), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kaźmierczak Andrzej (2000). Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kokoszczyński Ryszard (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.
 11. Mishkin Frederic S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 12. Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Ekonomia l, PWN, Warszawa 1995.
 13. Solomon Steven (2000), Gra o zaufanie, Philip Wilson, Warszawa.
 14. Szpunar Piotr (2000), Polityka pieniężna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Taylor John B. (1993), Discretion versus Policy Rules in Practice, Carnagie-Rochester Conference Series on Public Policy 39, North-Holland.
 16. Taylor John B. (1999), Macroeconomic Policy in a World Economy, WW Norton, New York.
 17. Wojtyna Andrzej (1998), Szkice o niezależności banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Vickers John, "Inflation Targeting in Practice: The UK Experince", No. 1999/02.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu