BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowarski Radosław
Tytuł
Przejrzysta polityka podatkowa. Aspekt teoretyczny i praktyczny
Tranparent Tax Policy. Theoretical and Practical Aspect
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 33-51, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, System podatkowy, Cechy jakościowe
Tax policy, Tax system, Quality characteristics
Abstrakt
W pierwszej części artykułu scharakteryzowano przejrzystą politykę podatkową. W drugiej części opisano polski system podatkowy a w trzeciej części oceniono go ze względu na wyodrębnione cechy jakościowe. Z uwagi na obszerność analizowanej problematyki, w opracowaniu omówione zostały wybrane aspekty problemu przejrzystości oraz opisane podatki centralne.

In the first part of the article characterised transparent tax policy. Second part described Polish tax system. In the third part evaluated this system as regards separated quality features. The paper presents also selected aspects of transparency and describes central taxes.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balls E., O'Dormell G. edit., Reforming Britain 's Economic and Financial Policy. Towards Greater Economic Stability, HM Treasury, Palgrave 2002.
 2. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 3. Board J., Sutcliffe Ch., Wells S., Transparency and Fragmentation. Financial Market Regulation in a Dynamie Environment, Palgrave Macmillan, NY 2002.
 4. Denek E., Sobiech J., Wolniak J., Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2001.
 5. Dz. U. 1997 nr 137, poz. 926 z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005, nr 8, poz. 60, ze zmianami).
 6. Friedman R., Friedman M., Wolny wybór, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec 1996.
 7. Fuest C., Huber B., Nielsen S. B., Why is the Corporate Tax Rate Lower than the Personal Tax Rate? The Role of New Firms, "Journal of Public Economics" 2003.
 8. Hassett K., Metcalf G. E., Investment with Uncertain Tax Policy: Does Random Tax Policy Discourage Investment?, NBER Working Paper No. 4780, Cambridge, June 1994.
 9. IMF, Manual on Fiscal Transparency, 2001.
 10. IMF, Revised Code of Good Practice on Fiscal Transparency, 28 February 2001.
 11. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2004 r., MF, sierpień 2004 oraz wcześniejsze.
 12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 1997.
 13. Kopits G., Craig J., Transparency in Government Operations, IMF Occasional Paper No. 158, 1998.
 14. Misiąg W., Malinowska E., Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002, ODDK, Gdańsk 2002.
 15. Neneman J., Piwowarski R., Jaki system podatkowy, Zeszyty CASE, Warszawa 2004.
 16. Neneman J., Sowa M., Miękkie ograniczenia budżetowe w Polsce, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Katedra Ekonomii UL, Łódź 2002.
 17. OECD, OECD Best Practices for Bugdet Transparency, 2001.
 18. Owens J., Fundamental Tax Reform: The Experience of OECD Countries, Tax Foundation, Background Paper No. 47, February 2005.
 19. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 20. Paying for Progress. A New Politics of Tax for Public Spending, The Commission on Taxation and Citizenship, Fabian Society, 2000.
 21. Stern N.. What Tax Reform is Needed for Fast Economic Development?, CASE-CEU Working Papers Series, Warszawa, lipiec 1999.
 22. Tanzi V., Prakash T., The Cost of Government and Misuse of Public Assets, IMF Working Paper WP/00/1 80, November 2000.
 23. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok. dostępne na stronie www.mf.gov.pl.
 24. VI Dyrektywa VAT, (red.) Sachs K.. C.H. Beck. Warszawa 2004.
 25. Zee H. H., Personal Income Tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative Countiy Developments. Working Paper WP/05/87, IMF kwiecień 2005.
 26. Zee H. H., Stotosky J. G., Ley E., Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries, "World Development", Vol. 30, No. 9, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu