BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baronowski Paweł
Tytuł
Ekonometryczne modelowanie wzrostu gospodarczego
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2006, nr 1, s. 63-74, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie ekonometryczne, Modelowanie procesów gospodarczych, Wzrost gospodarczy
Econometric modeling, Economic process modeling, Economic growth
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych teorii wzrostu gospodarczego, a następnie na ich podstawie, wskazanie zaleceń dla ekonometrycznego modelowania wzrostu gospodarczego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bremond J., Covet J., Salort M. (2005), Kompendium wiedzy o ekonomii, [tłum.] K. Malaga, PWN. Warszawa.
 2. Chaudhuri P. (1991), The Economic Theory of Growth, Harvester Wheatsheaf, New York, etc.
 3. Charemza W., Deadman D. (1997), Nowa ekonometria, [tłum.] E. Syczewska, PWE, Warszawa.
 4. Grzęda Latocha R. (2005), Ekonometryczna analiza inflacji w strefie euro, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 5. Juszczak-Szumacher G. (1996), Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. Wyd. UL, Łódź.
 6. Kawa P. (2005), Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wyd. UL, Łódź.
 7. Majsterek M., Welfe A. (2000), Modele korekty błędem. Modele plac, [w:] A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa.
 8. Mankiw N., Romer D., Weil N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 107, No. 2.
 9. Meade J. (1960), A Neo-Classical Theory of Economic Growth, Allen & Unwin, London.
 10. Rączko A. (2005), Wzrost gospodarczy, [w:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.
 11. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, [tłum.:] A. Szeworski, PWN, Warszawa.
 12. Solow R. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 70, No. 1.
 13. Sztaudynger J. J. (2005), Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, PWN. Warszawa.
 14. Todaro M. (1994), Economic development. Longman Publishing, New York-London.
 15. Tokarski T. (1996), Postęp techniczny a wzrost w modelach endogenicznych, "Ekonomista", nr 5.
 16. Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Wyd. Katedry Ekonomii UL, Łódź.
 17. Welfe W. (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista", nr 4.
 18. Welfe W., Welfe A. (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu