BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 4 dla zapytania:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 169 posortowane wg spisu treści
1
Skodlarski Janusz, Matera Rafał
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 169, s.5-58
2
Godłów-Legiędź Janina
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 169, s.59-78
3
Dzionek-Kozłowska Joanna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 169, s.79-95
4
Puliński Włodzimierz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 169, s.97-122