BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 11 dla zapytania:
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34 posortowane wg spisu treści
1
Maciaszek Janusz
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 4-15
2
Mynarski Stefan
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 17-23
3
Fijał Lesław
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 25-37
4
Szczepanik Zdzisław
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 39-47
5
Altkorn Jerzy
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 49-58
6
Zając Kazimierz
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 59-76
7
Pietrzyk Irena
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 77-92
8
Szymla Zygmunt
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 93-104
9
Reszczyński Zdzisław M.
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 105-119
10
Malina Anna
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 121-134
11
Gryglaszewska Anna, Stanisz Tadeusz
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1991, vol. 34, s. 135-142