BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 21 dla zapytania:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260 posortowane wg spisu treści
1
Marcinkowska Monika
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 9-33
2
Mikołajczyk Bożena, Kurczewska Agnieszka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 35-47
3
Bogołębska Joanna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 49-60
4
Czechowska Iwona Dorota
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 61-72
5
Bogus Andrzej
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 73-84
6
Kuchciak Iwa
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 85-100
7
Letkowski Dariusz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 101-116
8
Uryszek Tomasz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 119-129
9
Hajdys Dagmara
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 131-144
10
Kietlińska Krystyna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 145-158
11
Burzyńska Dorota
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 159-173
12
Bryndziak Szymon
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 175-188
13
Świeszczak Krzysztof
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 189-199
14
Karwacka Katarzyna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 201-211
15
Fila Joanna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 215-233
16
Kłysik-Uryszek Agnieszka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 235-252
17
Czajkowska Agnieszka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 253-262
18
Ziemba Marika
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 263-274
19
Witczak Radosław
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 275-284
20
Kurowska Maria
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 285-294
21
Witczak Radosław, Fila Joanna
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 260, s. 295-307