BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 15 dla zapytania:
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5 posortowane wg spisu treści
1
Banek Tadeusz, Kozłowski Edward
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s.11-30
2
Charouz Jaroslav, Ramík Jaroslav
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s.47-62
3
Fiala Petr, Jablonsky Josef, Nowak Maciej, Trzaskalik Tadeusz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 81-96
4
Gładysz Barbara, Kuchta Dorota
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 97-111
5
Kaliszewski Ignacy, Miroforidis Janusz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 113-120
6
Kamiński Bogumił, Jakubczyk Michał
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 121-133
7
Klukowski Leszek
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 135-147
8
Koloch Grzegorz, Szapiro Tomasz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 149-161
9
Kruś Lech
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 163-180
10
Krzeszowska Bogumiła
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 181-195
11
Ogryczak Włodzimierz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 197-212
12
Rodríguez Beatriz, Molina Julian, Caballero Rafael
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 213-227
13
Sielska Agata
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 229-245
14
Brzostowski Jakub, Wachowicz Tomasz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s. 31-45.
15
Fiala Petr, Wachowicz Tomasz
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2010, vol. 5, s.63-79.