BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 14 dla zapytania:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74 posortowane wg spisu treści
1
Zygierewicz Mariusz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 11-29
2
Zygierewicz Mariusz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 30-47
3
Veremiyenko Yuriy
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 105-123
4
Nowecka Małgorzata
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 124-140
5
Górski Grzegorz
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 141-154
6
Łagowski Paweł
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 198-213
7
Cenkier Agnieszka
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 85-92
8
Dębski Maciej
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 181-197
9
Sońta-Drączkowska Ewa
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 172-180
10
Borowski Krzysztof, Nowakowski Jerzy
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 48-58
11
Borowski Krzysztof
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s.59-74
12
Mindur Maciej
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 75-84
13
Kuc Bolesław Rafał, Thi Thanh Thuy Nguyen
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 93-102
14
Kaźmierczyk Krzysztof
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2006, z. 74, s. 155-171