BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Wszystkie wyniki spośród 14 dla zapytania:
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10) posortowane wg spisu treści
1
Czernyszewicz Eugenia
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 5-16
2
Daszkowska Elżbieta
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 17-24
3
Hadryjańska Barbara
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 25-35
4
Lipińska Izabela
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 37-46
5
Łuczak Aleksandra, Wysocki Feliks
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 47-60
6
Łuczka-Bakuła Władysława, Jabłońska-Porzuczek Lidia
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 61-71
7
Nowak Piotr, Bogdan
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 73-81
8
Poczta Walenty, Średzińska Joanna, Standar Aldona
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 83-94
9
Ryś-Jurek Roma
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 95-108
10
Ryś-Jurek Roma
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 109-122
11
Sadowski Arkadiusz
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 123-133
12
Standar Aldona, Średzińska Joanna
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 135-145
13
Baer-Nawrocka Agnieszka, Kalinowski Sławomir, Kołodziejczak Małgorzata, Pawlak Karolina
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 147-153
14
Czubak Wawrzyniec, Pawlak Karolina
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2008, z. 4 (10), s. 155-159